UA | ENG
warn-labelwarn-logo

ПРОЄКТ WARN «Академічна протидія гібридним загрозам» (WARN) 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP

Мета проекту полягає в підвищенні національної безпеки та подоланні нестачі сервісів безпеки, яка виникла через появу гібридних загроз. Безпековий сектор не має достатніх можливостей та ресурсів для самостійної протидії складним гібридним загрозам, він повинен спиратися на обізнаність в питаннях безпеки професіоналів критичних галузей та суспільства в цілому. Розуміння комплексної взаємозалежності та критичної вразливості в ключових секторах є життєво важливим для підвищення стійкості нації до безпекових викликів, а отже, – особистої безпеки та добробуту її громадян.

Координатор: університет м. Ювяскюля, Фінляндія.

Партнерство:

 • Харківський національний університет радіоелектроніки (координатор – доц. Гришко С.В.).
 • Український католицький університет.
 • Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв.
 • Національний університет Острозька Академія.
 • Національна академії державного управління при Президентові України Харківський регіональний інститут державного управління.
 • Державний університет інфраструктури та технологій.
 • Донбаський державний педагогічний університет, Горлівський інститут іноземних мов.
 • Міністерство освіти і науки України.
 • Університет м. Коїмбра, Португалія.
 • ECAM-EPMI (Вища інженерна школа), Франція.
 • Університет Тарту, Естонія.

Результати:

 • Модернізувати 11 навчальних програм в 7 галузях освіти.
 • Запровадити викладання адаптованих навчальних програм і курсів.
 • Створити міжгалузеве середовище з питань протидії гібридним загрозам.

Website проекту

Презентація про проєкт WARN