До складу факультету управління і технологій входять 7 кафедр:

  • кафедра економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування;
  • кафедра менеджменту, публічного управління і адміністрування;
  • кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій;
  • кафедра теоретичної та прикладної економіки;
  • кафедра обліку і оподаткування;
  • кафедра фінансів і кредиту;
  • кафедра інформаційних технологій та дизайну.
Шість кафедр факультету є випусковими: економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування; менеджменту, публічного управління і адміністрування; бізнес-логістики та транспортних технологій; обліку і оподаткування; фінансів і кредиту; інформаційних технологій та дизайну.