Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 358 від 15.03.2019 року в Державному університеті інфрастуктури та технологій утворена спеціалізована вчена рада К.26.820.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» з терміном роботи до кінця 2020 року.

Голова спеціалізованої вченої ради: 

Боняр Світлана Михайлівна, д.е.н., професор, Державний університет інфраструктури та технологій.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради: 

Богомолова Надія Іванівна, д.е.н., професор, Державний університет інфраструктури та технологій.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: 

Ковбатюк Марина Володимирівна, к.е.н., професор, Державний університет інфраструктури та технологій.

Члени спеціалізованої вченої ради:

Андрющенко Катерина Анатоліївна, д.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

Будник Вікторія Анатоліївна, к.е.н., доцент, Державний університет інфраструктури та технологій,

Гуріна Ганна Сергіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет,

Карпенко Оксана Олександрівна, д.е.н., доцент, Державний університет інфраструктури та технологій,

Коба Вячеслав Григорович, д.е.н., професор, Державний університет інфраструктури та технологій,

Концева Валентина Володимирівна,к.е.н., доцент, Національний транспортний університет,

Кравченко Ольга Олексіївна, д.е.н., професор, Державний університет інфраструктури та технологій,

Ложачевська Олена Михайлівна, д.е.н., професор, Національний транспортний університет,

Паливода Олена Михайлівна, д.е.н., доцент, Національний авіаційний університет,

Семенчук Тетяна Борисівна, к.е.н., доцент, Державний університет інфраструктури та технологій,

Шуляренко Світлана Миколаївна, к.е.н., доцент, Державний університет інфраструктури та технологій,

Яновська Вікторія Петрівна, д.е.н., доцент, Державний університет інфраструктури та технологій.