Освітньо-професійні програми факультету управління та технологій

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський):

Рівень вищої освіти другий (магістерський):

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий)

З освітньо-професійними програми спеціальностей факультету управління та технологій можна ознайомитися за посиланням