Розклад занять денної форми навчання

022 Дизайн

Розклад занять

051 Економіка

Розклад занять

071 Облік і оподакування

Розклад занять

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Розклад занять

073 Менеджмент (ОП “Транспортний менеджмент”)

Розклад занять

073 Менеджмент (ОП “Зовнішньоекономічна діяльність”)

Розклад занять

073 Менеджмент (ОП “Логістика”)

Розклад занять

073 Маркетинг

Розклад занять

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Розклад занять

121 Інженерія програмного забезпечення

Розклад занять

122 Комп’ютерні науки

Розклад занять

275 Транспортні технологій (за видами діяльності)

Розклад занять

 

Розклад занять заочної форми навчання

Рівень вищої освіти «бакалавр»

051 Економіка

1 курс

2 курс

3 курс.

4 курс.

071 Облік і оподакування

1 курс.

2 курс

3 курс.

4 курс КДАВТ.
4 курс ДЕТУТ.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1 курс.

2 курс

3 курс.

4 курс.

073 Менеджмент (ОП “Транспортний менеджмент”)

1 курс.

2 курс

3 курс.

4 курс.

073 Менеджмент (ОП “Зовнішньоекономічна діяльність”)

1 курс.

2 курс

3 курс.

4 курс.

073 Менеджмент (ОП “Логістика”)

1 курс.

2 курс

3 курс.

4 курс.

073 Маркетинг

1 курс.

2 курс

3 курс

4 курс.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1 курс.

2 курс

3 курс.

4 курс.

121 Інженерія програмного забезпечення

1 курс

2 курс

3 курс.

4 курс.

122 Комп’ютерні науки

1 курс.

2 курс

3 курс.

4 курс

275 Транспортні технологій (за видами діяльності)

1 курс.

2 курс

3 курс.

4 курс.

 

Рівень вищої освіти «магістр»

051 Економіка

1 курс.

2 курс

071 Облік і оподакування

1 курс.

2 курс

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1 курс.

2 курс

073 Менеджмент (ОП “Менеджмент організацій і адміністрування”)

1 курс.

2 курс

073 Менеджмент (ОП “Зовнішньоекономічна діяльнсіть”)

1 курс

2 курс

073 Менеджмент (ОП “Бізнес-логістика”)

1 курс.

2 курс

073 Менеджмент (ОП “Бізнес-адміністрування”)

1 курс.

2 курс

121 Інженерія програмного забезпечення

1 курс.

2 курс

281 Публічне управління та адміністрування

1 курс.

2 курс