Розклад занять та сесій денної форми навчання

на 2 семестр 2021-2022 н.р.

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
магістри
21 Інженерія програмного забезпечення та 122 Комп’ютерні науки

Розклад занять та сесій заочної форми навчання

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

022 Дизайн середовища1 курс2 курс3 курс4 курс
051 Економіка1 курс2 курс3 курс4 курс
071 Облік і оподаткування1 курс2 курс3 курс4 курс
072 Фінанси, банківська справа і страхування1 курс2 курс3 курс4 курс
073 Менеджмент
(ОП “Транспортний менеджмент”)
1 курс2 курс3 курс4 курс
073 Менеджмент
(ОП “Зовнішньоекономічна діяльність”)
1 курс2 курс3 курс4 курс
073 Менеджмент
(ОП “Логістика”)
1 курс2 курс3 курс4 курс
075 Маркетинг1 курс2 курс3 курс4 курс
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність1 курс2 курс3 курс4 курс
121 Інженерія програмного забезпечення1 курс2 курс3 курс4 курс
122 Комп’ютерні науки1 курс2 курс3 курс4 курс
275 Транспортні технології1 курс2 курс3 курс4 курс
292 Міжнародні економічні відносини1 курс2 курс3 курс4 курс

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

051 Економікамагістри
071 Облік і оподаткуваннямагістри
072 Фінанси, банківська справа і страхуваннямагістри
073 Менеджмент
(ОП “Менеджмент організацій і адміністрування”)
магістри
073 Менеджмент
(ОП “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”)
магістри
073 Менеджмент
(ОП “Бізнес-логістика”)
магістри
073 Менеджмент
(ОП “Бізнес-адміністрування”)
магістри
121 Інженерія програмного забезпеченнямагістри
281 Публічне управління і адмініструваннямагістри