Рівень вищої освіти «бакалавр»

051 Економіка

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

071 Облік і оподакування

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

073 Менеджмент (ОП “Транспортний менеджмент”)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

073 Менеджмент (ОП “Зовнішньоекономічна діяльність”)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

073 Менеджмент (ОП “Логістика”)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

073 Маркетинг

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

121 Інженерія програмного забезпечення

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

122 Комп’ютерні науки

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

275 Транспортні технологій (за видами діяльності)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Рівень вищої освіти «магістр»

051 Економіка

1 курс

2 курс

071 Облік і оподакування

1 курс

2 курс

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1 курс

2 курс

073 Менеджмент (ОП “Менеджмент організацій і адміністрування”)

1 курс

2 курс

073 Менеджмент (ОП “Зовнішньоекономічна діяльнсіть”)

1 курс

2 курс

073 Менеджмент (ОП “Бізнес-логістика”)

1 курс

2 курс

073 Менеджмент (ОП “Бізнес-адміністрування”)

1 курс

2 курс

121 Інженерія програмного забезпечення

1 курс

2 курс

281 Публічне управління та адміністрування

1 курс

2 курс