Боняр С.М.

 

Вельмишановні абітурієнти, студенти, викладачі, батьки, колеги! 

Щиро вітаємо Вас на сайті факультету управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій!

Сьогодні Факультет управління і технологій є одним з провідних структурних підрозділів Університету. На семи випускових кафедрах на денній та заочній формах навчається більше 1500 студентів.

Факультет управління і технологій здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями «Менеджмент», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  «Маркетинг», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Транспортні технології», «Програмна інженерія», «Комп’ютерні науки».

На факультеті управління і технологій всі спеціальності ліцензовано та акредитовано. Також на Факультеті діють різні освітньо-професійні програми, а саме: «Транспортний менеджмент», «Логістика», «Бізнес-логістика»,«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,«Менеджмент організацій і адміністрування»,«Бізнес-адміністрування», «Публічне управління і адміністрування», «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Транспортні технології», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг» та нові (ліцензовані у 2019 році) – «Дизайн» і «Міжнародні економічні відносини».

Навчально-виховну та науково-дослідну роботу здійснюють більше 20 професорів, докторів наук, більше 50 доцентів, кандидатів наук.

В своїй діяльності Факультет управління і технологій прагне, щоб майбутні фахівці – наші випускники відзначалися глибокими професійними знаннями та спроможністю творчо мислити, усвідомлювали величезну відповідальність за справу та готовність до роботи в складних умовах сьогодення. Для цього постійно вдосконалюється якість освіти, застосовуються сучасні технології в організації навчального процесу, модернізується матеріально-технічна база.

Результати періодичних анкетувань студентів показують загальний рівень задоволеності якістю освіти на спеціальностях Факультету на рівні 7,1 (з 10 можливих). Викладацький склад та деканат Факультету постійно працюють над поліпшенням якості освіти та вдосконаленням освітнього процесу.

Навчаючись на Факультеті студенти поглиблюють теоретичні знання та набувають практичних навичок під час навчальних і виробничих практик, що проводяться на підприємствах та установах м. Києва та України.

Факультет здійснює активну наукову діяльність, бере участь в інноваційних міжнародних проектах. На факультеті видаються монографії, навчальні посібники, діє аспірантура, працює спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Студентська громада Факультету представлена різноманітними студентськими організаціями. Кожен студент може реалізувати свій творчий та науковий потенціал, взяти участь у житті факультету, продукуючи оригінальні ідеї.

Здобувши якісну освіту на нашому Факультеті, випускники мають можливість одержати престижну роботу з перспективами кар’єрного зростання.

Випускники Факультету працюють на підприємствах транспорту, органах державного та регіонального управління, туристичних організаціях і фірмах, комерційних установах України та за кордоном.

Запрошуємо Вас, майбутні студенти, стати частиною Факультету – влитися в бурхливе студентське життя, наповнити життя цікавими подіями та позитивними емоціями, створити міцний фундамент до своєї успішної кар’єри в майбутньому!

З повагою і найкращими побажаннями,

Декан факультету управління і технологій,

професор кафедри транспортних технологій і логістики,

доктор економічних наук

Боняр Світлана Михайлівна.