СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ЗА ЯКОЮ КАФЕДРА Є ВИПУСКОВОЮ

071 «Облік і оподаткування»
Рівні вищої освіти:
перший (бакалаврський);
другий (магістерський).

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЗА ЯКИМИ КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ

 1. Вступ до спеціальності
 2. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 3. Основи оподаткування
 4. Податкова система
 5. Основи наукових досліджень в обліку і оподаткуванні
 6. Фінансовий облік
 7. Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва
 8. Облік у зарубіжних країнах
 9. Основи автоматизації бухгалтерського обліку
 10. Історія обліку та оподаткування
 11. Управлінський облік
 12. Звітність підприємства
 13. Облік у суб’єктів державного сектору
 14. Аудит
 15. Облік і оподаткування в галузях економіки
 16. Облік у банках
 17. Облік і звітність в оподаткуванні
 18. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
 19. Стандартизація обліку і аудиту
 20. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами
 21. Бухгалтерський облік на підприємствах транспорту
 22. Облікова політика підприємства
 23. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
 24. Внутрішньогосподарський контроль
 25. Судово-бухгалтерська експертиза
 26. Державний фінансовий контроль
 27. Аналіз фінансової звітності
 28. Внутрішній аудит
 29. Облік в неприбуткових організаціях
 30. Методологія наукових досліджень
 31. Організація і проектування бухгалтерського обліку
 32. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 33. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
 34. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 35. Консолідація фінансової звітності
 36. Організація і методика аудиту
 37. Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС
 38. Податкова звітність
 39. Бюджетування
 40. Податковий контроль
 41. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 42. Облік і звітність суб’єктів МСБ за МСФЗ
 43. Професійна етика бухгалтерів і аудиторів
 44. Стратегічний управлінський облік
 45. Контролінг
 46. Теорія прийняття управлінських рішень
 47. Державна фіскальна політика
 48. Інформаційні системи і технології на підприємстві
 49. Інформаційні системи і технології в фінансових установах
 50. Інформаційні та телекомунікаційні системи в підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності
 51. Інформаційні і комунікаційні технології в менеджменті
 52. Інформаційні та комунікаційні технології