• PR-технології у державному управлінні
 • Адміністративний менеджмент
 • Адміністрування економіної діяльності
 • Адміністрування підприємницької діяльності
 • Антикризовий менеджмент
 • Вступ до спеціальності
 • Державна політика: аналіз та механізм впровадження
 • Державне та регіональне управління
 • Діловий протокол та ведення переговорів
 • Екологічний менеджмент
 • Економіка та бізнес
 • Електронна комерція
 • Електронне урядування та інформаційна політика
 • Етика бізнесу
 • Зарубіжний досвід державного управління
 • Інноваційне підприємництво
 • Інформатизація публічного управління та електронне урядування
 • Інституційне забезпечення інноваціно-інвестиційної діяльності
 • Інформаційні системи та інтернет технології в управлінні
 • Кадрова політика і державна служба
 • Комунікативний менеджмент
 • Комунікації у публічному управлінні
 • Корпоративне управління
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Коучинг
 • Критичне мислення в управлінні
 • Лідерство і комунікації в управлінні та адмініструванні
 • Менеджмент
 • Менеджмент на підприємствах транспорту
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення
 • Менеджмент європейської економічної інтеграції
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Менеджмент організацій
 • Менеджмент фаундрайзингу
 • Менеджмент якості
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Методологія наукових досліджень
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародний менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Організація підприємницької діяльності на транспорті
 • Організація праці менеджера
 • Організація трансферу знань
 • Основи грантрайтингу та управління проєктами в публічній сфері
 • Основи менеджменту та маркетингу
 • Основи наукових досліджень
 • Основи підприємництва
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Публічне адміністрування
 • Публічне управління та адміністрування
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування
 • Ризик-менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Статистика
 • Стратегічне управління
 • Стратегічне управління у сфері національної безпеки
 • Стратегічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 • Стратегія підприємства
 • Сучасні інструментарії пошуку та обробки результатів наукових досліджень
 • Сучасні концепції трансферу знань
 • Тайм-менеджмент
 • Теорія організації
 • Теорія та практика реформ
 • Товарознавство
 • Управління змінами
 • Управління івестиційною діяльністю підприємства
 • Управління інноваційною діяльностю
 • Управління інноваціями
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Управління конфліктами в транспортних компаніях
 • Управління міжнародними проектами
 • Управління персоналом
 • Управління ризиками у ЗЕД
 • Управління сталим розвитком підприємства
 • Управління фінансовою діяльностю підприємства
 • Управління якістю продукції транспорту
 • Управління якістю публічних послуг
 • Управління якістю транспортної продукції
 • Формування бізнес-моделі підприємства