Шановні Друзі!

Колектив кафедри менеджменту, публічного управління і адміністрування вітає Вас на сторінках нашого сайту! Ви знайдете тут вичерпну інформацію про нашу наукову та освітню діяльність, склад кафедри, її професійні та творчі інтереси.

Наша кафедра є визнаним лідером у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для роботи на багатьох державних та приватних підприємствах, зокрема на підприємствах залізничного та водного транспорту. Високу якість підготовки на кафедрі засвідчують успіхи наших випускників, більшість із яких працюють у сферах управління, маркетингу та економіки.

Сподіваємось, що представлена інформація стане Вам у нагоді!

Кафедра менеджменту, публічного управління і адміністрування здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

  • 073 «Менеджмент» (за рівнями вищої освіти – «бакалавр», «магістр», «доктор філософії»);
  • 281 «Публічне управління та адміністрування» (за рівнем вищої освіти – «магістр»);
  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (за рівнем вищої освіти – «бакалавр»).

Глибокі теоретичні знання, практичні навички, аналітичне мислення та стратегічне бачення забезпечує студентам кваліфікований науково-педагогічний колектив викладачів, які активно займаються науковою, методичною, організаційною та міжнародною діяльністю.

Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, яка дозволяє забезпечити навчальний процес та проведення наукових досліджень.

Сферою наукових інтересів колективу кафедри є розвиток сучасного менеджменту, дослідження теорій сучасного управління підприємствами транспорту, вирішення економічних проблем підприємств різних форм власності та проблем інтеграції економіки України до світового господарства, розробка заходів щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств транспорту, корпоративного управління, забезпечення екологічності діяльності підприємств транспорту, вплив даних процесів на розвиток транспортної галузі та захист національних інтересів в короткостроковому і довгостроковому періоді.

Положення про кафедру менеджменту, публічного управління і адміністрування