Наукові надбання колективу кафедри, які систематично публікуються у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях, відображають найактуальніші питання інформаційних технологій.

Сфера наукових інтересів викладачів кафедри інформаційних технологій та дизайну:

 • інформаційні технології;
 • бази даних;
 • системи підтримки прийняття рішень;
 • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;
 • дистанційна освіта;
 • теорії ймовірностей, математичної статистики; теорії випадкових процесів;
 • теоретичні засади моделювання складних об’єктів, процесів та систем;
 • інформаційні системи та кількісні методи моделювання економічних систем;
 • тестування програмного забезпечення (аналіз та дизайн тестів);
 • системний аналіз;
 • теоретичні засади програмної інженерії;
 • системне програмування;
 • інформаційні системи в техніці, економіці, дизайні та освіті;
 • дизайн і реклама в соціокультурному просторі.

За результатами наукових досліджень викладачі кафедри публікуються у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз даних: Scopus, Web of Science, Index Copernicus, GoogleScholar, РІНЦ тощо.

Викладачі беруть активну участь як у всеукраїнських, так і в міжнародних наукових та науково-практичних конференціях (Польща, Білорусь, Росія, Словацька Республіка, Німеччина тощо).

Колектив кафедри проводить значну роботу із забезпечення та вдосконалення навчального процесу навчально-методичними посібниками.

Кадровий потенціал кафедри інформаційних технологій та дизайну Державного університету інфраструктури та технологій спроможний забезпечити високу якість фундаментальної та професійної підготовки фахівців галузі знань 12 «Інформаційні технології» і 022 «Дизайн».