За освітніми програмами
“Інженерія програмного забезпечення” та “Комп’ютерні науки”

 1. Алгоритми і структури даних
 2. Аналіз вимог до програмного забезпечення
 3. Архітектура комп’ютера
 4. Архітектура та проектування програмного забезпечення
 5. Бази даних
 6. Безпека програм та даних
 7. Веб-технології та веб-дизайн
 8. Вступ до фаху
 9. Геоінформаційні системи
 10. Графічні системи і візуалізація
 11. Групова динаміка і комунікації
 12. Електротехніка та електроніка
 13. Емпіричні методи програмної інженерії
 14. Засоби захисту інформації
 15. Інтелектуальний аналіз даних
 16. Інформаційні моделі об’єктів та процесів
 17. Інформаційні системи і технології
 18. Інформаційні системи у науковій діяльності
 19. Комп’ютерна графіка
 20. Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів
 21. Комп’ютерні мережі
 22. Конструювання програмного забезпечення
 23. Крос-платформне програмування
 24. Людино-машинна взаємодія
 25. Менеджмент ІТ-проектів
 26. Методи і системи штучного інтелекту
 27. Методологія і організація наукових досліджень
 28. Моделювання систем
 29. Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 30. Нейромережеві технології
 31. Нові інформаційні технології
 32. Об’єктно-орієнтоване програмування
 33. Операційні системи
 34. Організація баз даних та знань
 35. Основи комп’ютерного дизайну
 36. Основи програмної інженерії
 37. Основи програмування
 38. Паралельні та розподілені обчислення
 39. Програмування для Internet
 40. Проектний практикум
 41. Проектування інформаційних систем
 42. Проектування програмного забезпечення інтелектуальних систем
 43. Проектування систем електронного документообігу
 44. Проектування систем з розподіленими базами даних
 45. Професійна практика програмної інженерії
 46. Розробка Windows-додатків
 47. Розробка мобільних додатків під Android
 48. Сертифікація, стандартизація та правовий захист
 49. Системи та технології управління базами даних
 50. Системний аналіз
 51. Сучасні технології розробки мережевих застосувань
 52. Теорія розпізнавання образів
 53. Технології мультимедіа
 54. Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 55. Технології створення olap-систем
 56. Технології створення web-застосувань
 57. Технологія створення програмних продуктів
 58. Управління проектуванням програмних систем
 59. Фундаментальні комп’ютерні алгоритми
 60. Функціональне програмування
 61. Якість програмного забезпечення та тестування
 62. Web-програмування

За освітньою програмою “Дизайн середовища”

 1. Біоніка і біодизайн
 2. Вступ до фаху
 3. Декоративно-прикладне мистецтво та етнодизайн
 4. Дизайн виставкового середовища
 5. Дизайн інтер’єрів вагонів та кабіни машиніста
 6. Дизайн рухомого складу залізниць
 7. Дизайн суден
 8. Дизайн суднового середовищам
 9. Ергономіка у дизайні середовища
 10. Живопис
 11. Інфографіка
 12. Історія мистецтва і дизайну
 13. Колористика за фахом
 14. Колористика інтер’єру
 15. Комп’ютерна графіка
 16. Комп’ютерне проєктування
 17. Макетування і моделювання
 18. Матеріалознавство
 19. Методика образотворчого мистецтва і дизайну
 20. Мистецтво шрифту
 21. Національна колористика у дизайні
 22. Озеленення інтер’єрів і зимові сади
 23. Основи дизайну інтер’єру
 24. Основи кольорознавства
 25. Основи композиції
 26. Основи проєктної графіки
 27. Основи рекламного дизайну
 28. Основи формоутворення
 29. Проєктування
 30. Рисунок
 31. Сучасні напрями розвитку дизайну
 32. Теорія і методика дизайну
 33. Фірмовий стиль
 34. Флористика і фітодизайн
 35. Фотографія і фотографіка