Дорогі друзі!

 На сьогоднішній день в Україні та далеко за її межами фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій.

Інженерія програмного забезпечення – це найсучасніша в Україні спеціальність, що спрямована на розробку надійного та ефективного програмного забезпечення та пов’язана з усіма аспектами його виробництва (від початкових стадій створення специфікацій до підтримки життєвого циклу системи після передачі замовнику).

Сьогодні на кафедрі працюють: 3 доктори наук / професори та 12 кандидатів наук / доцентів.

Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузь знань 12 «Інформаційні технології» за рівнями вищої освіти:

 • перший (бакалаврський)
 • другий (магістерський)

за спеціальностями:

 • 121 «Інженерія програмного забезпечення» – передбачає підготовку фахівців з проектування, розробки, конструювання та тестування програмного забезпечення. Підготовка студентів відбувається за навчальними планами, що складені з урахуванням передового досвіду провідних зарубіжних і українських університетів, а також потреб великих ІТ-компаній.
 • 122 «Комп’ютерні науки» – передбачає підготовку фахівців, кваліфікація яких гармонійно поєднує знання та навички у галузі інформаційних технологій та загальну фундаментальну підготовку.

Студенти спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» оволодівають сучасними мовами програмування, знаннями з інформатики, комп’ютерної техніки, баз даних, Інтернет-технологій, усіма необхідними знаннями для здійснення практичної інженерної діяльності, а також сучасними методами створення та обслуговування програмного забезпечення, вчаться аналізувати технічне завдання, працювати в команді розробників, тестувати та забезпечувати якість програмного продукту, керувати проектами.

Студенти спеціальності  122 «Комп’ютерні науки» отримують знання з сучасних мов та технологій програмування, теоретичних та практичних навичок роботи з сучасними системами управління базами даних та інструментальними засобами проектування, розробки, тестування та впровадження програмного забезпечення.

Студенти вивчають досконало та глибоко не лише програмування та інструментарій розробки програм (С/С++/C#, Microsoft Visual Studio, ASP.NET, Embarcadero RAD Studio, Java, MySQL, HTML, CSS, PHP, JavaScript, Microsoft SQL Server, NetBeans, WebStorm, Android Studio, Unity), а професійно освоюють усі аспекти та новітні технології інженерної діяльності в індустрії програмних продуктів.

Якщо Ви, після закінчення Державного університету інфраструктури та технологій, бажаєте стати фахівцем в області інформаційних технологій, мати цікаву високооплачувану роботу, ми чекаємо Вас на кафедрі інформаційних технологій та дизайну факультету управління і технологій. Викладачі кафедри, зі свого боку, докладуть усіх зусиль, щоб Ваші роки навчання були цікавими, захопливими, корисними та запам’яталися на все життя.

Знанням, вмінням та практичним навичкам, отриманим під час навчання на кафедрі інформаційних технологій та дизайну, Ви знайдете широке застосування в багатьох сферах людської діяльності.

Випускники кафедри можуть працювати на таких посадах:

 • програміст
 • розробник веб-сайтів
 • тестувальник програмного забезпечення
 • розробник баз даних
 • менеджер програмних проектів
 • архітектор програмних систем
 • аналітик
 • інженер з якості програмних продуктів
 • системний адміністратор тощо.

Також кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 022 «Дизайн» (освітня програма «Дизайн середовища») за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, який передбачає підготовку фахівців, здатних створювати естетичні та комфортні умови для роботи, освіти, відпочинку, пересування транспортом. Нині дизайн – найважливіша сфера творчої діяльності, значуща та корисна для кожної людини і суспільства в цілому, універсальна престижна професія, яка охоплює складні завдання проєктування штучного середовища і користується великим попитом. Саме тому навчальний процес в ДУІТ на спеціальності «Дизайн» передбачає поєднання сучасних технологій і фундаментальної художньої підготовки, розвиток системного мислення, комплексне вивчення фахових дисциплін, таких як: дизайн середовища, озеленення інтер’єрів і зимові сади, фірмовий стиль, основи рекламного дизайну, колористика за фахом, біоніка, ергономіка, дизайн інтер’єру, дизайн суден, дизайн рухомого складу залізниць, дизайн виставкового середовища, фотографія і фотографіка, декоративно-прикладне мистецтво та етнодизайн.
Спеціальність дизайнера здатна поєднати в собі як технологічність, так і художність й функціональну доцільність кінцевого продукту проєктування. Професійне освоєння новітніх комп’ютерних технологій і сучасних художніх прийомів допомагає майбутнім фахівцям створювати різноманітні дизайн-об’єкти.
Аналітичну роботу студентів спрямовано на вивчення різновидів дизайну і стилістичних тенденцій, на пошуки національного стилю, зокрема, на розробку рекламних концепцій та елементів дизайну, які б відповідали регіональним особливостям. Викладачі – всі дизайнери-практики, члени Спілки дизайнерів України, науковці, члени редколегій багатьох наукових фахових видань, які мають багаторічний досвід роботи в дизайн-освіті, міжнародні контакти і зацікавлені в якісній підготовці молодого покоління. Академічна мобільність відбуватиметься в рамках Міжнародних конгресів з етнодизайну. Окрім опанування теорії і практики дизайну, студенти завжди можуть взяти участь у тематичних конкурсах для дизайнерів в Україні та за кордоном (Польщі, Німеччині, Болгарії, Чехії), виставках творчих робіт, фахових тренінгах, семінарах і майстер-класах. З метою практичної підготовки студентів та абітурієнтів щорічно проводяться Карпатські міжнародні Зимова і Літня школи з етнодизайну. Загалом це сприяє формуванню сучасних конкурентоспроможних компетенцій для проєктування широкого діапазону об’єктів дизайну для українського та зарубіжного ринку, забезпечення розвитку транспортної інфраструктури, бізнесу, корпоративної культури завдяки інноваційним підходам і дизайн-розробці рекламного супроводу виробників, компаній та представництв в Україні.
Для розвитку кафедри професорсько-викладацький склад працює над постійним удосконаленням навчальних дисциплін і навчально-методичного забезпечення, зумовленим розвитком технологій, появою нових матеріалів, еволюцією стилістичних тенденцій; бере активну участь у Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, творчих виставках, проведенні тематичних семінарів і майстер-класів. Викладачі кафедри мають усталені культурно-освітні зв’язки з іншими вишами України (Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київський національний університет технологій та дизайну, Київський національний університет будівництва і архітектури, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Львівська академія друкарства, Львівська національна академія мистецтв, Херсонський дизайн-ліцей), беруть участь в художніх виставках, займаються громадською і просвітницькою роботою.
Після отримання диплома дизайнера можна буде продовжити навчання за магістерським рівнем вищої освіти або працювати в державних чи комерційних установах дизайнером середовища, дизайнером реклами, дизайнером мультимедійних об’єктів. Перспективним буде й формування власного портфоліо, розробка власного сайту і створення власної дизайн-студії. В ДУІТ є можливість навчатися за двома спеціальностями.
Дизайнер освітнього рівня «бакалавр» може займати первинні посади:

 • дизайнер-виконавець інтер’єру
 • дизайнер-виконавець меблів
 • дизайнер-виконавець промислових виробів та об’єктів
 • художник-декоратор тощо.

Запрошуємо всіх бажаючих отримати сучасну, конкурентну та затребувану часом освіту на кафедрі інформаційних технологій та дизайну Державного університету інфраструктури та технологій.

Попит на фахівців з інформаційних технологій та дизайну у майбутньому буде тільки зростати!

В.о. завідувача кафедри інформаційних технологій та дизайну,

кандидат технічних наук, доцент Завгородній В.В.

Положення про кафедру інформаційних технологій та дизайну