СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ЗА ЯКОЮ КАФЕДРА Є ВИПУСКОВОЮ

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Рівні вищої освіти:
перший (бакалаврський);
другий (магістерський).

ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЗА ЯКИМИ КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ

 1. Фінансове планування та прогнозування
 2. Фінанси транспорту
 3. Фінансування та кредитування в галузі
 4. Страховий менеджмент
 5. Інвестиційний менеджмент
 6. Інвестування
 7. Грошовий обіг в системі політико-економічних відносин України ІХ-ХХ ст.
 8. Гроші і кредит
 9. Банківська система
 10. Банківський менеджмент
 11. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 12. Управління фінансовою санацією підприємства
 13. Фінансова стратегія підприємства
 14. Фінансовий менеджмент
 15. Фінанси підприємств
 16. Фінансовий аналіз
 17. Фінанси
 18. Фінансовий ринок
 19. Міжнародні розрахунки та валютні операції
 20. Податковий менеджмент
 21. Бюджетна система
 22. Проектний аналіз
 23. Страхування
 24. Основи наукових досліджень
 25. Фінансова та банківська статистика
 26. Фінансові ризики
 27. Методологія фінансово-економічних досліджень
 28. Фінансова безпека
 29. Фінансова безпека зовнішньоекономічної діяльності
 30. Управління фінансовими ризиками
 31. Корпоративні фінанси (англійською мовою)
 32. Вступ до фаху
 33. Основи фінансів
 34. Регулювання фінансових відносин суб’єктів підприємництва
 35. Фінанси, гроші та кредит
 36. Страхування на транспорті
 37. Управління ризиками
 38. Ризик-менеджмент
 39. Історія розвитку страхових відносин
 40. Історія банківської справи
 41.  Біржова справа
 42.  Фрахтовий ринок і біржова справа