Кафедра функціонує з 2002 року і є випускаючою зі спеціальності
072 “ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАНЯ”
(освітні рівні бакалавра та магістра)

Серед різних спеціальностей існуючих на підприємствах, саме фахівці у сфері фінансів та кредитування, беруть участь і безпосередньо приймають рішення у залученні та спрямуванні фінансових потоків, спрямованих на примноження фінансових ресурсів компанії, а відповідно входять до найбільш високооплачуваних професіоналів сучасності.

Процес освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»  у нашому університеті спрямований на здобуття студентами високої фахової кваліфікації та формування професійної компетенції у сфері фінансів та кредитування. Здобуті знання та навички випускників спеціальності дозволяють їм претендувати на престижну роботу у компаніях зі світовою популярністю,  в економічних і фінансових службах підприємств і організацій усіх форм власності, у державних органах регіонального та місцевого  рівня, банках, біржах, фінансових і страхових компаніях, інвестиційних фондах. Послуги випускників спеціальності користуються стабільним попитом на ринку праці, а самі вони мають хороші перспективи подальшого професійного і кар’єрного зростання.

Можливості працевлаштування для даних фахівців досить великі: на підприємстві випускники спеціальності можуть вести професійну роботу в якості економістів, фінансових аналітиків, спеціалістів планово-економічного відділу, інвестиційних консультантів, керівників фінансових управлінь, фінансових директорів, а також на інших посадах, вимагають знання інструментів і методів фінансового менеджменту, основ організації грошово-кредитного регулювання, грошового та торгового обороту.

Фахівці, які знають страхову справу і оволоділи методами управління ризиками та фінансового аналізу, можуть вести професійну діяльність в якості страхових агентів і брокерів, експертів-консультантів в галузі страхування, економістів і, нарешті, керівників компаній.

Широкі можливості для роботи відкриваються нашим випускникам в банківській сфері. Підрозділи банку, що займаються кредитуванням, потребують грамотних кредитних інспекторів і фахівців з кредитування. В інших структурних підрозділах банків потрібні економісти по валютних і депозитних операціях, по міжбанківських розрахунках, з цінних паперів, економісти-аналітики, фахівці з роботи з пластиковими картами, тощо.

Інший цікавий напрямок діяльності для випускників спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  – це робота фінансових брокерів, основним полем діяльності яких є біржова торгівля. Такі фахівці можуть працювати в інвестиційних компаніях і банках, брокерських і керуючих компаніях, структурних підрозділах фондового ринку.

Час простих рішень і легких грошей давно минув, настав час професіоналів! Навчаючись за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» Ви станете фахівцями високого класу.

Терміни навчання студентів

● 3 р. 10 міс. – на здобуття рівня вищої освіти 1 ступеня «Бакалавр» за денною та заочної формами навчання (на базі повної загальної середньої освіти), 1 р. 10 міс. – на базі рівня молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра);

● 1 р. 4 міс. – на здобуття рівня вищої освіти 2 ступеня «Магістр» за денною та заочною формами навчання (для фахівців з базовою вищою освітою освітнього ступеня «Бакалавр» або осіб з повною вищою освітою, які бажають отримати другу вищу освіту).

Професорсько-викладацький склад кафедри «Фінанси і кредит»

Для підготовки спеціалістів високого рівня на кафедрі «Фінанси і кредит» на постійній основі працюють 2 доктори економічних наук, професори, 3 кандидати економічних наук, доценти, які мають не тільки викладацький, а й досвід роботи у фінансових установах і компаніях. Викладачі кафедри мають науковий ступень, вчене звання, базову освіту, володіють іноземними мовами, що відповідає профілю закріплених дисциплін та дає можливість організації та надання якісної сучасної фінансової освіти.

Наша адреса: м. Київ, вул. Огієнка, 19, (м. Вокзальна), каб. 900, 904а

Тел. кафедри (044) 591-51-05; (073­) 416-46-02

E-mail: kafedraft@ukr.net; bogomolovan@ukr.net

Положення про кафедру фінансів і кредиту