1. Бізнес-планування
 2. Бренд-менеджмент
 3. Бізнес-моделі компанії
 4. Внутрішньо-економічний механізм підприємства
 5. Дослідження ринку
 6. Економіка та організація інноваційної діяльності
 7. Економіко-математичні методи і моделі (оптимізаційні методи і моделі)
 8. Економіка підприємства
 9. Економіка транспорту
 10. Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності
 11. Економічне управління підприємством (Управлінська економіка)
 12. Економічні ризики
 13. Економіка праці й соціально-трудові відносини
 14. Економіка транспорту (Економіка водного транспорту)
 15. Екологічна економіка (Економіка природокористування)
 16. Економічна діагностика
 17. Інформаційні системи і технології в економіці
 18. Інтелектуальний бізнес
 19. Інфраструктура товарного ринку (бізнес-співробітництво на ринку)
 20. Інтернет-маркетинг (Інтернет технології в торгівлі, електронна комерція)
 21. Конкурентоспроможність компанії
 22. Маркетинг
 23. Маркетинг транспортних послуг
 24. Маркетингові комунікації
 25. Маркетингова товарна політика
 26. Міжнародний маркетинг
 27. Маркетинг промислового підприємства
 28. Маркетинг туризму
 29. Маркетинг послуг
 30. Маркетингові дослідження
 31. Методологія наукових і прикладних досліджень в економіці
 32. Основи наукових досліджень
 33. Організаційне проектування (Стратегічний маркетинг )
 34. Обгрунтування рішень і оцінювання ризиків
 35. Операційна аналітика
 36. Потенціал і розвиток підприємства
 37. Планування і контроль на підприємстві
 38. Поведінка споживача
 39. Прогнозування та моделювання у соціально-економічних системах
 40. Соціально-економічна безпека підприємства
 41. Системний підхід у бізнесі
 42. Стратегічний маркетинг (Організаційне проектування)
 43. Світові товарні ринки
 44. Тренінг з економіки підприємства
 45. Управління соціально-економічними системами
 46. Управління витратами
 47. Цифрова грамотність у бізнесі
 48. Ціноутворення (Маркетингове ціноутворення)
 49. Цифрова економіка
 50. PR в бізнесі