1. Економічна теорія
 2. Регіональна економіка
 3. Мікроекономіка
 4. Макроекономіка
 5. Історія економіки та економічної думки
 6. Національна економіка
 7. Міжнародні економічні відносини
 8. Міжнародна економіка
 9. Теорія економічного аналізу
 10. Економічний аналіз
 11. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств транспорту
 12. Інтелектуальна власність
 13. Транспортна географія
 14. Державне регулювання економіки
 15. Зовнішньоекономічна діяльність
 16. Основи економічних знань для інженерів флоту