1. Вантажні перевезення
 2. Вантажні та пасажирські перевезення
 3. Вантажознавство
 4. Взаємодія видів транспорту
 5. Вступ до фаху
 6. Державно-приватне партнерство в інфраструктурній сфері
 7. Ергономіка та психологія на транспорті
 8. Загальний курс транспорту
 9. Інноваційна логістика
 10. Інноваційні технології в логістиці
 11. Інформаційні системи в логістиці
 12. Інформаційні системи і технології
 13. Комерційна діяльність на транспорті
 14. Контролінг логістичних бізнес-процесів
 15. Логістика
 16. Логістичне консультування
 17. Логістичний менеджмент
 18. Логістичний практикум
 19. Логістичні рішення в умовах ризику
 20. Методологія і організація наукових досліджень
 21. Митна логістика
 22. Митно-транспортні операції
 23. Міжнародна логістика
 24. Організація виробництва на підприємствах транспорту
 25. Організація перевезень водним транспортом
 26. Організація роботи флоту і портів
 27. Організація та технологія вантажно-розвантажувальних робіт
 28. Організація та технологія міжнародних перевезень
 29. Основи логістики
 30. Основи теорій систем і управління
 31. Основи теорії транспортних процесів і систем
 32. Пасажирські перевезення
 33. Проєктування логістичних систем
 34. Ресурсозберігаючі технології на транспорті
 35. Розвиток логістичної інфраструктури
 36. Тарифи та збори на транспорті
 37. Товарна структура логістичного ринку
 38. Транспортна інфраструктура
 39. Транспортна логістика
 40. Транспортні засоби
 41. Транспортно-експедиторська діяльність
 42. Управління діяльністю транспортно-експедиторських підприємств
 43. Управління ланцюгами постачань
 44. Управління потоковими процесами
 45. Управління проєктами
 46. Фінансові потоки в логістичних системах