1. Вантажні перевезення
 2. Вантажознавство
 3. Взаємодія видів транспорту
 4. Вступ до фаху
 5. Державно-приватне партнерство
 6. Екологістика
 7. Загальний курс транспорту
 8. Інноваційні технології в транспортних системах
 9. Інтегровані транспортні системи
 10. Інформаційні системи в логістиці
 11. Інформаційні системи і технології на транспорті
 12. Історія розвитку транспорту
 13. Комерційна діяльність на транспорті
 14. Логістика
 15. Логістична інфраструктура
 16. Логістичне обслуговування
 17. Логістичне управління розподільчо-збутовою діяльністю
 18. Логістичний менеджмент
 19. Логістичний практикум
 20. Логістичні провайдери в транспортних системах
 21. Логістичні центри
 22. Маркетинг та логістика на водному транспорті
 23. Методологія і організація наукових досліджень
 24. Митна логістика
 25. Митно-транспортні операції
 26. Міжнародні перевезення
 27. Оптимізація логістичних процесів на транспорті
 28. Організація виробництва на підприємствах транспорту
 29. Організація роботи флоту і портів
 30. Організація та технологія міжнародних перевезень
 31. Основи теорій систем і управління
 32. Основи теорії транспортних процесів і систем
 33. Пасажирські перевезення
 34. Проектування логістичних систем
 35. Системний підхід в логістиці
 36. Тарифи та збори на транспорті
 37. Транспортна логістика
 38. Транспортна система України
 39. Транспортні засоби
 40. Транспортно-експедиторська діяльність
 41. Транспортно-складська логістика
 42. Управління ланцюгами постачань
 43. Управління проектами
 44. Управління ризиками в логістичних системах
 45. Управління якістю в логістичних системах
 46. Фінансові потоки в логістичних системах
 47. Функціональна логістика
 48. Ціноутворення в логістичних системах