Про кафедру

КАФЕДРА БІЗНЕС-ЛОГІСТИКИ ТА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Петренко Ольга Іванівна (Petrenko Olha)

Зав. кафедри, к.е.н., доцент

Кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій є правонаступницею кафедри перевезень та маркетингу, яка була створена у 1998 році. Весь цей час кафедра здійснювала успішну освітню та наукову діяльність, пройшла довгий шлях професійного зростання.

За період існування кафедри її штатними викладачами захищено 2 докторські та 9 кандидатських дисертацій.

Сьогодні на кафедрі працюють: 1 доктор наук, 2 професора; 9 кандидатів наук, доцентів; 3 старших викладача.

Кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій є випусковою за спеціальностями: 275 «Транспортні технології (морський та річковий транспорт)»» та 073 «Менеджмент» (освітньо-професійні програми «Бізнес-логістика», «Логістика»).

Зусилля викладачів кафедри спрямовані на те, щоб максимально використати науковий потенціал та інноваційні можливості в освітній діяльності (наприклад, впровадження дуальної освіти, отримання подвійного диплома, паралельне навчання) щодо підготовки кваліфікованих фахівців для підприємств транспортної галузі різних форм власності.

Рівень викладання дисциплін викладачами кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій надає можливість студентам здобути сучасні знання в галузі логістики, транспортних технологій та бути конкурентоспроможними на українському та світовому ринках праці. Наші студенти є учасниками та переможцями Всеукраїнських олімпіад з логістики, інтегрованих транспортних систем, конкурсів наукових студентських проектів.

Колектив кафедри веде активну та плідну наукову роботу. Спільними зусиллями науковців кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій, а також інших кафедр факультету управління і технологій реалізована значна кількість наукових проектів, що виконувалися згідно з державними замовленнями Міністерства освіти і науки України. Лише за останні п’ять років було реалізовано наукові проекти за такими перспективними напрямами, як: антикризове управління підприємствами, тарифоутворення вантажних перевезень, оптимізація логістичних ланцюгів доставки вантажів за участю водного транспорту, формування альтернативних механізмів фінансування екологічної діяльності, державно-приватне партнерство в транспортній галузі, формування транспортно-логістичних кластерів, мультимодальні транспортно-логістичні центри тощо.

Попит на спеціалістів транспортної галузі в Україні постійно зростає. Наші випускники успішно працюють на керівних посадах підприємств різних видів діяльності та форм власності, в органах державного управління. Крім цього, результати сучасних аналітичних досліджень свідчать, що в розвинених країнах транспорт вважається найперспективнішою галуззю для розвитку економіки. А це, в свою чергу, є запорукою створення нових робочих місць у міжнародних транспортних компаніях.

Ласкаво просимо до студентського колективу ДУІТ!

Положення про кафедру бізнес-логістики та транспортних технологій