Шановні відвідувачі сайту!

Колектив кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій вітає Вас на сторінках нашого сайту.

Кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій є правонаступницею кафедри перевезень та маркетингу, яка була створена у 1998 році. Весь цей час кафедра здійснювала успішну освітню та наукову діяльність, пройшла довгий шлях професійного зростання.

За період існування кафедри її штатними викладачами захищено 3 докторські та 9 кандидатських дисертацій.

Сьогодні на кафедрі працюють: 2 доктора наук, 3 професора; 5 кандидатів наук, доцентів; 1 старший викладач.

Кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій є випусковою за такими спеціальностями: 

  • 275 «Транспортні технології (за видами)» ОПП «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» І (бакалаврського) рівня вищої освіти
  • 073 «Менеджмент» ОПП «Логістика» І (бакалаврського) рівня вищої освіти
  • 073 «Менеджмент» ОПП «Бізнес-логістика» ІІ (магістерського) рівня вищої освіти.

Зусилля викладачів кафедри спрямовані на те, щоб максимально використати науковий потенціал та інноваційні можливості в освітній діяльності (наприклад, впровадження дуальної освіти, отримання подвійного диплома, паралельне навчання) щодо підготовки кваліфікованих фахівців для підприємств транспортної галузі різних форм власності.

Рівень викладання дисциплін викладачами кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій та активне залучення логістів-практиків до гостьових лекційно-практичних занять надає можливість студентам здобути сучасні знання в галузі логістики, транспортних технологій та бути конкурентоспроможними на українському та світовому ринках праці. Наші студенти є учасниками та переможцями Всеукраїнських олімпіад з логістики, інтегрованих транспортних систем, конкурсів наукових студентських робіт та проєктів.

Викладачі кафедри активно співпрацюють із провідними логістичними операторами України. Кафедрою щорічно організовуються круглі столи, вебінари, присвячені логістичним подіям, та екскурсії на підприємства логістичної сфери.

Колектив кафедри веде активну та плідну наукову роботу. Спільними зусиллями науковців кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій, а також інших кафедр факультету управління і технологій реалізована значна кількість наукових проєктів, що виконувалися згідно з державними замовленнями Міністерства освіти і науки України. Лише за останні п’ять років було реалізовано наукові проєкти за такими перспективними напрямками, як: антикризове управління підприємствами, тарифоутворення вантажних перевезень, оптимізація логістичних ланцюгів доставки вантажів за участю водного транспорту, формування альтернативних механізмів фінансування екологічної діяльності, державно-приватне партнерство в транспортній галузі, формування транспортно-логістичних кластерів, мультимодальні транспортно-логістичні центри тощо.

Попит на спеціалістів транспортної галузі в Україні постійно зростає. Наші випускники успішно працюють на керівних посадах підприємств різних видів діяльності та форм власності, в органах державного управління. Крім цього, результати сучасних аналітичних досліджень свідчать, що в розвинених країнах транспорт вважається найперспективнішою галуззю для розвитку економіки. А це, в свою чергу, є запорукою створення нових робочих місць у міжнародних транспортних компаніях.

Ласкаво просимо до студентського колективу ДУІТ!

Положення про кафедру бізнес-логістики та транспортних технологій

Контактна інформація:

Державний університет інфраструктури та технологій
Інститут управління, технологій та права
Факультет управління і технологій
Кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій
Адреса: м. Київ, вул. Огієнко, 19, 7 поверх, ауд. 701а, 705
телефони:
роб. 044-591-51-65
моб. +38093-343-90-70
e-mail: pim_fet@ukr.net