Факультет управління і технологій веде свою історію з червня 1996 року, коли для організації підготовки фахівців за економічними та юридичними спеціальностями був створений факультет економіки і права. Підготовку студентів денної форми навчання за спеціальністю «Економіка та управління на водному транспорті»було розпочато в 1993 році.

На семи випускових кафедрах на денній та заочній формах навчається більше 1500 студентів. Навчально-виховну та науково-дослідну роботу забезпечують більше 20 професорів, докторів наук, більше 50 доцентів, кандидатів наук, які постійно вдосконалюються для підтримання високого рівня якості освіти в ДУІТ.

Факультет управління і технологій здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями «Менеджмент», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,«Маркетинг», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Транспортні технології», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Дизайн» та «Міжнародні економічні відносини».

На факультеті управління і технологій акредитовано підготовку за освітньо-професійними програмами «Транспортний менеджмент», «Логістика», «Бізнес-логістика», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Бізнес-адміністрування», «Публічне управління і адміністрування», «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Транспортні технології», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,«Маркетинг».

У 2019 році ліцензовано 2 нові спеціальності: «Дизайн» та «Міжнародні економічні відносини».

Підготовка студентів денної та заочної форм навчання за всіма спеціальностями ведеться в м. Києві, за адресою Огієнка, 19.

На факультеті управління і технологій ведеться підготовка аспірантів за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 051 «Економіка», які успішно захищають кандидатські дисертації на здобуття наукового рівня освіти «доктора філософії».

Факультет пишається своїми випускниками. Фахівці з менеджменту, маркетингу, фінансів, обліку і оподаткування, інформаційних технологійстворюють власні бізнеси, очолюють провідні підприємства країни, працюють керівниками різних рівнівв органах державного управління та на підприємствах різних форм власності.