Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

051 Економіка

Методичне забезпечення.

Графік ДЕК.

071 Облік і оподаткування

Методичне забезпечення.

Графік ДЕК.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Методичне забезпечення.

Графік ДЕК.

073 Менеджмент (ОП “Транспортний менеджмент”)

Методичне забезпечення.

Графік ДЕК.

073 Менеджмент (ОП “Зовнішньоекономічна діяльність”)Методичне забезпечення

Графік ДЕК.

073 Менеджмент (ОП “Логістика”) Методичне забезпечення.

Графік ДЕК.

075 Маркетинг Методичне забезпечення. Графік ДЕК.
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Методичне забезпечення.

Графік ДЕК.

121 Інженерія програмного забезпечення

Методичне забезпечення.

Графік ДЕК.
122 Комп’ютерні науки

Методичне забезпечення.

Графік ДЕК.

275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

Методичне забезпечення.

Графік ДЕК.

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

051 Економіка Методичне забезпечення. Графік ДЕК

071 Облік і оподакування

Методичне забезпечення.

Графік ДЕК

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Методичне забезпечення.

Графік ДЕК

073 Менеджмент (ОП “Менеджмент організацій і адміністрування”)

Методичне забезпечення.

Графік ДЕК

073 Менеджмент (ОП “Зовнішньоекономічна діяльнсіть”)

Методичне забезпечення. Графік ДЕК

073 Менеджмент (ОП “Бізнес-логістика”)

Методичне забезпечення.

Графік ДЕК

073 Менеджмент (ОП “Бізнес-адміністрування”)

Методичне забезпечення.

Графік ДЕК

121 Інженерія програмного забезпечення

Методичне забезпечення.

Графік ДЕК

281 Публічне управління та адміністрування

Методичне забезпечення

Графік ДЕК