Рівень вищої освіти перший (бакалаврський):

275 Транспортні технології

Рівень вищої освіти другий (магістерський):

073 Бізнес-логістика

  • 2021
  • 2020