fut-qr-code

 

Рівень вищої освіти «бакалавр»

Менеджмент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс 2скор
4 курс КДАВТ
4 курс ДЕТУТ

Маркетинг

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Облік і оподаткування

1 курс

2 курс


3 курс КДАВТ
3 курс ДЕТУТ


4 курс 2скор
4 курс КДАВТ
4 курс ДЕТУТ

Економіка

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Фінанси, банківська справа та страхування

1 курс

2 курс

3 курс


4 курс 2скор
4 курс

Інженерія програмного забезпечення

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Комп’ютерні науки

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Транспортні технології

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Рівень вищої освіти «магістр»

Спеціальність «Менеджмент»

аспірантура

 
Спеціалізації:    
Менеджмент організацій і адміністрування

1 курс

2 курс

Бізнес-логістика

1 курс

2 курс

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

1 курс

2 курс

Менеджмент організацій транспорту

1 курс

2 курс

Транспортна логістика

1 курс

2 курс

Бізнес-адміністрування

1 курс

2 курс

Спеціальність «Облік і оподаткування»

1 курс

2 курс

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

1 курс

2 курс

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

1 курс

2 курс

Спеціальність «Економіка»

1 курс

2 курс

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»    
Спеціалізації:    
Управління фінансовою діяльністю в галузі

1 курс

2 курс

Управління фінансовою безпекою

1 курс

2 курс