Яндекс.Метрика

Фейсбук

yanovskaПосада – завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові інтереси:

 1. Соціально орієнтована економіка
 2. Економіка транспорту
 3. Економіка пасажирських перевезень
 4. Економічна діагностика
 5. Інтелектуальний бізнес
 6. Обґрунтування управлінських рішень і оцінювання ризиків

 Список наукових праць – https://scholar.google.com.ua/citations?user=phHqHiEAAAAJ&hl=uk

Науково-дослідні роботи

 1. Розробка концепції створення єдиної нормативної бази організації пільгових перевезень пасажирів (номер держреєстрації 0111U005360, 2010 р., відповідальний виконавець).
 2. Основні напрямки реструктуризації та розвитку залізничного транспорту України в умовах ринкової економіки (номер держреєстрації 0102U003293, 2010–2012 рр.)
 3. Наукове обґрунтування єдиної нормативної бази організації пільгових перевезень пасажирів номер держреєстрації 0111U005361, 2011–2014 рр., відповідальний виконавець).
 4. Розробка бізнес-плану пілотного проекту приміської залізничної компанії на одному з напрямів Київського залізничного вузла (номер держреєстрації 0112U006598, 2013 р.).
 5. Порядок розрахунку та оформлення проїзних документів на проїзд пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (номер держреєстрації 0114U002956, 2013 р., відповідальний виконавець).
 6. Службова інструкція з розрахунку вартості проїзду пасажирів та оформлення проїзних документів у міжнародному сполученні (номер держреєстрації 0114U002957, 2013 р., відповідальний виконавець).
 7. Порядок оформлення перевізних документів та розрахунку вартості перевезення багажу та вантажобагажу (номер держреєстрації 0114U002958, 2013 р., відповідальний виконавець).
 8. Проблеми інноваційного розвитку ринку транспортних послуг (номер держреєстрації 0112U005792, 2013–2017 рр.)

Монографії

 1. Яновська (Гудкова) В. П. Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: Монографія / В. М. Анісімов, В. А. Чеботарьов, О. В. Кендюхов та ін.; Під заг. редакцією О. В. Кендюхова. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 216 с.
 2. Яновська (Гудкова) В. П. Методологія забезпечення ефективної діяльності підприємств сфери пасажироперевезень: Монографія / В. П. Яновська (Гудкова). – К.: ДЕТУТ, 2013. – 290 с.
 3. Яновська (Гудкова) В. П. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємств транспорту України: Монографія / М. В. Макаренко, В. І. Пасічник, В. П. Яновська (Гудкова), О. Р. Приймук та ін. – К.: ДЕТУТ, 2013 – 296 с.
 4. Яновська (Гудкова) В. П. Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність: Монографія / Є. М. Сич, В. П. Яновська (Гудкова). – К.: «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2004. – 245 с.

Наукові статті

Статті у наукових фахових виданнях, які включені до
міжнародних наукометричних баз

 1. Яновська (Гудкова) В. П. Діагностика доцільності реального інвестування в умовах нестабільної економіки / В. П. Яновська (Гудкова), О. О. Кравченко, В. І. Творонович // Актуальні проблеми економіки. – № 1. – 2017. – C. 62–71. [EBSCOhost, EconLit, Cabell's Directories, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS (Норвегія)]
 2. Яновська (Гудкова) В. П. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств залізничного транспорту / В. П. Яновська (Гудкова), О. О. Кравченко, В. І. Творонович // Актуальні проблеми економіки. – № 2. – 2017. – C. 95–106 [EBSCOhost, EconLit, Cabell's Directories, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS (Норвегія)]
 3. Яновська (Гудкова) В. П. Методологія розробки збалансованої системи показників сталого розвитку підприємств міського пасажирського транспорту / В. П. Яновська (Гудкова), О. Р. Приймук // Збірник наукових праць «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». – Вип. 1 (12) – Х.: ХНАДУ, 2016. – С. 95–104. [Index Copernicus]
 4. Яновська (Гудкова) В. П. Інноваційно-інвестиційне відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту / В. П. Яновська (Гудкова), О. В. Ярмоліцька // Економічний форум. – 2016. – № 1. – 129–138. [Ulrich's Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)]
 5. Яновська (Гудкова) В. П. Оцінка ефективності збалансованого функціонування і розвитку підприємств сфери пасажироперевезень / В. П. Яновська (Гудкова) // Збірник наукових праць «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». – Вип. 1 (6) – Х.: ХНАДУ, 2014. – С. 62–66. [Index Copernicus]
 6. Яновська (Гудкова) В. П. Пріоритети соціально-економічного збалансування суспільно-транспортних інтересів / В. П. Яновська (Гудкова) // Бізнес Інформ. – 2013. – № 4. – С. 216–220. [Ulrichweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY), Index Copernicus, Google Академія, Соціонет]
 7. Яновська (Гудкова) В. П. Впорядкування соціально-економічних пріоритетів в системі транспортного обслуговування населення / В. П. Яновська (Гудкова) // Економічний часопис ХХІ. – 2013. – № 3–4.– С. 68–70. [EBSCOhost, Index Copernicus, Ulrichs Periodicals, C.E.E.O.L., GESIS, RISC]
 8. Яновська (Гудкова) В. П. Теоретичні основи розробки бізнес-плану пілотного проекту приміської залізничної компанії / М. В. Макаренко, В. К. Міроненко, В. П. Яновська (Гудкова), О. М. Гудков // Економіст. – 2013. – № 7. – С. 52–54 [RePEc]
 9. Яновська (Гудкова) В. П. Збалансування соціально-економічних зв’язків в системі транспортного обслуговування населення / В. П. Яновська (Гудкова) // Вісник економіки транспорту і промисловості, УкрДАЗТ. – № 40. – Х.: УкрДАЗТ, 2012. – С. 92–97. [Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY)]
 10. Яновська (Гудкова) В. П. Понятійно-категоріальний апарат сучасної теорії пасажироперевезень / В. П. Яновська (Гудкова) // Вісник економіки транспорту і промисловості, УкрДАЗТ. – № 39. – Х.: УкрДАЗТ, 2012. – С. 104–109. [Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY)]

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Яновська (Гудкова) В. П. Теоретические аспекты развития предприятий пассажирского транспорта / В. П. Яновська (Гудкова) // Рынок транспортных услуг (проблемы повышения эффективности). – Гомель: БелГУТ, 2013. – Вып. 6. – С. 252–258. [Білорусь]
 2. Яновська (Гудкова) В. П. Государственное регулирование пассажирских перевозок / В. П. Яновська (Гудкова) // Экономика железных дорог. – № 4. – 2013. – С. 76–84. [Росія]
 3. Яновська (Гудкова) В. П. Возможности бизнес-моделирования в социальных сферах экономической деятельности / В. П. Яновська (Гудкова) // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – № 16 (154). – 2013. – С. 29–34. [Росія]
 4. Яновська (Гудкова) В. П. Критерии сегментации рынка пассажирских перевозок / В. П. Яновська (Гудкова) // Вестник транспорта Поволжья. – № 2 (38). – 2013. – С. 6–10. [Росія]
 5. Yanovska (Hudkova) V. P. Diagnostics of competitive ability by retroactive effect method / V. P. Yanovska (Hudkova) // Nauka I Studia. – NR 2 (72). – 2013. – P. 31–36. [Польща]

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Яновська (Гудкова) В. П. Діагностика підприємства: від специфічних особливостей до загального змісту / В. П. Яновська (Гудкова) // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Сер.: Економіка і управління. – 2016. – Вип. 35. – С. 182–192.
 2. Яновська (Гудкова) В. П. Інноваційні напрями розвитку автоматизованих систем самообслуговування на підприємствах залізничного транспорту / О. В. Кендюхов, В. П. Гудкова, О. В. Кравчук // Економіка. Менеджмент. Бізнес: збірник наукових праць. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2015. – № 2 (12). – С. 129–134.
 3. Яновська (Гудкова) В. П. Багатоаспектне призначення залізничних вокзалів в контексті квазісервісних домінант ефективного функціонування й розвитку / В. П. Гудкова, А. А. Самохіна // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 27. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 88–97.
 4. Яновська (Гудкова) В. П. Обґрунтування необхідності впровадження нових інформаційних технологій в сфері пасажирських перевезень залізниць / В. П. Гудкова, О. В. Кравчук // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 27. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 78–87.
 5. Яновська (Гудкова) В. П. Економічна діагностика потенціалу розвитку вітчизняного виробництва моторвагонного рухомого складу / В. П. Гудкова, Д. Ю. Гричай // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 27. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 69–77.
 6. Яновська (Гудкова) В. П. Проблематика зарубіжних досліджень у сфері перевезення пасажирів / В. П. Гудкова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 26. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 17–23.
 7. Яновська (Гудкова) В. П. Теоретико-прикладні основи підвищення ефективності економічної діяльності підприємств на ринку транспортного обслуговування населення / В. П. Гудкова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 25. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 11–28.
 8. Яновська (Гудкова) В. П. Теоретичні основи розробки бізнес-плану пілотного проекту приміської залізничної компанії / М. В. Макаренко, В. К. Міроненко, О. М. Гудков, В. П. Гудкова // Економіст. – 2013. – № 7. – С. 52–54.
 9. Яновська (Гудкова) В. П. Діагностика стану та тенденцій розвитку ринку пасажирських перевезень / В. П. Гудкова, О. М. Гудков // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 21–22. – Ч. 1. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 274–289.
 10. Яновська (Гудкова) В. П. Ідеологія квазісервісного врівноваження в сфері перевезення пасажирів / В. П. Гудкова // Економіка і держава. – № 1. – 2013. – С. 32–34.
 11. Яновська (Гудкова) В. П. Соціально-економічні механізми системи транспортного обслуговування населення / В. П. Гудкова // Формування ринкових відносин в Україні. – № 1. – 2013. – С. 44–48.

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Яновська (Гудкова) В. П. Застосування компетентнісного підходу до підготовки фахівців економічних спеціальностей / В. П. Яновська (Гудкова), В. І. Творонович // Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (23 листопада 2016 р.) / за заг. ред. Н. С. Брайковської, А. Д. Возненко, О. І. Стасюка. – К.: Редакційно- видавничий відділ Державного економіко-технологічного університету транспорту, 2016. – С. 18–20.
 2. Яновська (Гудкова) В. П. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни як засіб реалізації інформаційно-комунікаційних технологій навчання / В. П. Яновська (Гудкова), В. І. Творонович // Сучасний підхід до використання новітніх технологій в системі підготовки фахівців транспортної галузі (Київ, ДЕТУТ, 20–21 листопада 2014 р.). – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 25–26.
 3. Яновська (Гудкова) В. П. Інформаційно-аналітичне середовище прийняття підприємством соціальних маркетингових рішень / В. П. Яновська (Гудкова) // Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 2015, 27–28 березня 2015, м. Київ. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 49–50.
 4. Яновська (Гудкова) В. П. Маркетингова діяльність підприємств пасажирського транспорту / В. П. Яновська (Гудкова) // Проблеми економіки і управління на залізничному транспорті: Матеріали Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції ЕКУЗТ 2014, 14 листопада – 14 грудня 2014, м. Київ. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 106–107.
 5. Яновська (Гудкова) В. П. Альтернативні підходи до організації економічної діяльності підприємств пасажирського транспорту / В. П. Яновська (Гудкова) // Проблеми економіки транспорту: Тези доповідей ХIІ Міжнародної наукової конференції, 24, 25 квітня 2014, м. Дніпропетровськ. – Д.: ДНУЗТ, 2014. – С. 39.
 6. Яновська (Гудкова) В. П. Оцінка якості транспортних послуг методом зворотної дії / В. П. Яновська (Гудкова) // Проблеми економіки і управління на залізничному транспорті: Матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції ЕКУЗТ 2013, 04–07 червня 2013, м. Судак. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 11–13.
 7. Яновська (Гудкова) В. П. Соціально-економічна сегментація ринка пасажироперевезень / В. П. Яновська (Гудкова) // Проблеми економіки транспорту: Тези доповідей ХI Міжнародної наукової конференції, 25, 26 квітня 2013, м. Дніпропетровськ. – Д.: ДНУЗТ, 2013. – С. 33–34.
 8. Яновська (Гудкова) В. П. Обґрунтування методології визначення пріоритетів соціально-економічного врівноваження / В. П. Яновська (Гудкова) // Проблемы экономики, менеджмента и логистики различных видов транспорта: Материали VI Международной научно-практической конференции, 11, 12 апреля 2013 г., г. Киев. – 2013. – С. 64–66.
 9. Яновська (Гудкова) В. П. Покрокова оптимізація транспортного обслуговування населення / В. П. Яновська (Гудкова) // Материали за IХ научна практична конференция «Бъдещите изследвания – 2013: 17–25 февруари 2013». – 2013. Том 7. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 10–12.

Методичні праці

Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник з дисципліни для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка і стратегія розвитку підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Пилипенко О. В., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 284 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 4 від 21 грудня 2016 року))
 2. Обґрунтування маркетингових рішень і оцінювання ризиків: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Творонович В. І., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 110 с.
 3. Пасажирські перевезення (економіка): Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» спеціалізації «Організація перевезень і управління на транспорті (на залізничному транспорті)» / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Познякова О. В., Приймук О. Р., Творонович В. І., Крищенко С. О., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 266 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 4 від 21 грудня 2016 року))
 4. Управління економічними ризиками: Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 275 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (Протокол № 4 від 21 грудня 2016 р.))
 5. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Пацьора О. В., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 153 с.
 6. Системний аналіз: Навчальний посібник / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Пилипенко О. В., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 158 c. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 5 від 14 березня 2015 року))
 7. Організаційне проектування підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Познякова О. В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 121 с.
 8. Економіка транспорту: Навчальний посібник / За заг. ред. М. В. Макаренко (Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Аджавенко М. М., Приймук О. Р., Андрієнко М. М.) – К.: ДЕТУТ, 2014. – 364 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-20283 від 23 грудня 2013 р.))
 9. Економічне прогнозування: Навчальний посібник / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Аджавенко М. М., Приймук О. Р., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2014 – 161 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 27 від 27 вересня 2012 року))
 10. Економіка залізничного транспорту: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Ейтутіс Г. Д., Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Андрієнко М. М., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2012. – 129 с.
 11. Економіка вагонного господарства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Сич Є. М., Богомолова Н. І., Яновська (Гудкова) В. П., Кислий В. М. – К.: Логос, 2007. – 327 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 14/18.2-2859 від 15.12.2005 р.)

Методичні видання

 1. Економічне прогнозування: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 075 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання / В. П. Яновська, В. І. Творонович. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 84 с.
 2. Стратегія підприємства: Конспект лекцій для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / В. П. Яновська, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 205 с.
 3. Маркетингові комунікації: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 075 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» всіх форм навчання / Яновська В. П., Творонович В. І., Ярим-Агаєв О. М. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 82 с.
 4. Економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні моделі): Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Приймук О. Р. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 62 с.
 5. Економіка і фінанси підприємства: Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 273 «Залізничний транспорт, залізничні споруди та колійне господарство», всіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Ейтутіс Г. Д., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – 137 с.
 6. Економіка транспорту: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання з дисципліни «Економіка транспорту» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Устинович Н. В., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 126 с.
 7. Управління проектами: Методичні вказівки і завдання до виконання самостійної роботи з курсу для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» усіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 75 с.
 8. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси», 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Ейтутіс Г. Д., Пилипенко О. В., Крищенко С. О., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 138 с.
 9. Основи економіки транспорту: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Творонович В. І., Пацьора О. В., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 93 с.
 10. Методичні рекомендації для виконання магістерських робіт для студентів спеціальностей 8.03050401 «Економіка підприємств» / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 55 с.
 11. Методичні вказівки до підготовки та проведення комплексного державного іспиту за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 22 с.
 12. Методичні вказівки до підготовки та проведення комплексного державного іспиту за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 32 с.
 13. Наскрізна програма практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» напряму підготовки 6.030504, 7.03050401 та 8.03050401 «Економіка підприємств» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Познякова О. В., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 37 с.
 14. Економетрія: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та самостійного вивчення курсу для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пасічник В. І.; Творонович В. І.; Познякова О. В. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 45 с.
 15. Економіка залізничного транспорту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.070105 «Рухомий склад залізниць» денної та заочної форми навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Аджавенко М. М., Познякова О. В. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 40 с.
 16. Методичні вказівки до підготовки та проведення комплексного державного іспиту за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Сударенко А. І. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 22 с.
 17. Моделі і методи прийняття рішень в обліку, аналізі й аудиті: Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Творонович В. І., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 41 с.
 18. Економетрія: Методичні вказівки до самостійної, практичних та лабораторних робіт з дисципліни «Економетрія» для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 41 с.
 19. Методичні вказівки до виконання та захисту магістерської дипломної роботи спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» денної форми навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Макаренко М. В., Приймук О.Р., Пацьора О.В. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 48 с.
 20. Економіко-математичне моделювання: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Андрієнко М. М. – К.: ДЕТУТ.: 2013 – 82 с.
 21. Економічний аналіз: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Приймук О. Р., Творонович В. І., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 52 с.
 22. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О.Р., Творонович В. І., Пилипенко О. В., Пацьора О.В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 96 с.
 23. Аналіз господарської діяльності: Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / Ейтутіс Г. Д., Яновська (Гудкова), В. П. Пилипенко О. В. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 99 с.
 24. Аналіз господарської діяльності в структурних підрозділах залізниці: Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Познякова О. В., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 104 с.
 25. Економічний аналіз: Методичні вказівки до курсової роботи з для студентів всіх форм навчання з дисципліни «Економічний аналіз» / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Пилипенко О. В., Приймук О. Р., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 44 с.
 26. Потенціал і розвиток підприємства: Конспект лекцій по курсу «Потенціал і розвиток підприємства» для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Гурнак В. М., Познякова О. В., Пилипенко О. В. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 44 с.
 27. Ціноутворення: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Чорний В. В. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 66 с.
 28. Ціноутворення: Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання / Колесникова Н. М., Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Чорний В. В., Творонович В. І., Андрієнко М. М. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 30 c.
 29. Економіка пасажирських перевезень: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.070101 «Організація перевезень і управління на транспорті» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Познякова О. В., Творонович В. І., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 110 с.
 30. Економетрія: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Пасічник В. І., Познякова О. В. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 41 с.

Міжнародне стажування

Варшавська школа менеджменту, Сертифікат № СЕ/13/2013, тема: «Вивчення економічної і маркетингової діяльності підприємств», 02.07.2013 р. – 12.07.2013 р.