fut-qr-code

Телефонуйте нам:
063-601-88-93

Запрошуємо Вас на освітню програму «Економіка» освітнього рівня «Магістр». Освітня програма «Економіка»  спрямована на підготовку висококваліфікованих кадрів, здатних ефективно застосовувати аналітичні, дослідницькі та лідерські якості, інноваційні методи і знання при розробці та реалізації стратегій сучасних організацій в умовах високої конкуренції та  змін  в економічному середовищі. Програма поглиблює знання з економіки, розвиває знання щодо соціально-економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку підприємства. Формує прикладні навички вирішення управлінських задач.

Студенти програми беруть участь у глобальних професійних конкурсах з можливістю  подальшого працевлаштування у топові міжнародні компанії.

Будемо раді бачити Вас  в числі наших студентів!

Мета програми.

Підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог.

Особливості змісту програми:

  • формування навичок стратегічного, управлінського мислення;
  • практика бізнес-аналітики та прогнозування на основі моніторингу середовища;
  • етичні та професійні стандарти та ін.

Якісне навчання визначають також:

  • сучасне програмне забезпечення;
  • професійна бізнес-аналітика;
  • консультації від експертів-практиків по проектам компаній.

Актуальні прикладні дисципліни: Прогнозування та моделювання економічних систем , Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності , Економічні ризики, Економічна діагностика, Етичні та професійні стандарти, Управління бізнес-процесами транспортних компаній , Управління змінами,Стратегічне управління ,Бізнес-моделі компанії, Бізнес-коучинг,  Цифрова економіка, Платформи бізнес-аналітики, Конкурентоспроможність компанії та ін.
«Гнучкі» технології навчання.
Поєднання елементів класичної бізнес-освіти і online-технологій дозволяють вибудувати індивідуальну траєкторію навчання зайнятих в бізнесі слухачів (case-studies, тренінги,  проектні роботи, вебінари, майстер-класи).
Магістр з економіки підготовлений для роботи корпоративних установах та бізнес-структурах різних галузей,  у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, закладах вищої освіти, академічних установах, корпоративних установах та бізнес-структурах різних галузей  і може займати в них керівні посади.

Бажаємо успіху при вступі на нашу програму.