fut-qr-code
 1. Вступ до спеціальності
 2. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 3. Основи оподаткування
 4. Податкова система
 5. Основи наукових досліджень в обліку і оподаткуванні
 6. Фінансовий облік
 7. Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва
 8. Облік у зарубіжних країнах
 9. Основи автоматизації бухгалтерського обліку
 10. Історія обліку та оподаткування
 11. Управлінський облік
 12. Звітність підприємства
 13. Облік у бюджетних установах
 14. Аудит
 15. Облік і оподаткування в галузях економіки
 16. Облік у банках
 17. Облік і звітність в оподаткуванні
 18. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
 19. Стандартизація обліку і аудиту
 20. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами
 21. Бухгалтерський облік на підприємствах транспорту
 22. Облікова політика підприємства
 23. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
 24. Внутрішньогосподарський контроль
 25. Судово-бухгалтерська експертиза
 26. Державний фінансовий контроль
 27. Аналіз фінансової звітності
 28. Внутрішній аудит
 29. Методологія наукових досліджень
 30. Методика викладання облікових дисциплін
 31. Організація і проектування бухгалтерського обліку
 32. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 33. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
 34. Оподаткування в зарубіжних країнах
 35. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 36. Консолідація фінансової звітності
 37. Організація і методика аудиту
 38. Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС
 39. Моделі і методи прийняття рішень в обліку, аналізі та аудиті
 40. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 41. Податкова звітність
 42. Бюджетування
 43. Податковий контроль
 44. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 45. Облік і звітність суб’єктів МСБ за МСФЗ
 46. Професійна етика бухгалтерів і аудиторів
 47. Стратегічний управлінський облік
 48. Контролінг