fut-qr-code

Шановні відвідувачі!

 Колектив кафедри обліку і оподаткування вітає Вас на нашій сторінці.

В наш час неможливо уявити собі динамічний розвиток та прибутковість підприємства без наявності кваліфікованого бухгалтера. Бухгалтер – одна з найбільш потрібних та популярних професій на ринку праці, адже кожне підприємство чи організація користуються послугами таких фахівців. Бухгалтер не тільки технічно здійснює облік, а й веде велику роботу з планування, контролю, аналізу, бере активну участь у підготовці альтернативних варіантів прийняття управлінських рішень, навіть стратегічного характеру.

Кафедра обліку і оподаткування є випусковою кафедрою за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 6.030509 «Облік і аудит», здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання.

Кафедра утворилась внаслідок об’єднання двох кафедр: «обліку і оподаткування» Київської державної академії водного транспорту та «обліку і аудиту на залізничному транспорті» Державного економіко-технологічного університету транспорту. Таким чином створено потужний колектив, що використовує в навчальному процесі найкращі надбання, має багатий досвід наукової і методичної роботи та включає 2 професорів, докторів економічних наук, 9 доцентів, кандидатів економічних наук, 3 кандидатів економічних наук, 1 старшого викладача.
kafOiO_1
Викладачі кафедри є членами Міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів», Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

Співробітники кафедри працюють над науково-дослідною темою «Удосконалення організаційно-методичного забезпечення обліково-звітного процесу на підприємствах транспорту в умовах євроінтеграції» (№ 0116U003938 2016-2018 рр.), постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень, оновлюють змістовне наповнення дисциплін, активно впроваджують нові технології навчання, публікують монографії, посібники та підручники, в т.ч. електронні. Навчально-допоміжні працівники забезпечують якісну організаційну та технічну сторони навчального процесу.
kafOiO_2
Кафедра має тісні зв’язки з Міністерством інфраструктури України, ДП «Укрводшлях», ПАТ «Київський суднобудівний судноремонтний завод», ПАТ «Укрзалізниця» та його філіями «Дарницький вагоноремонтний завод», ЦТС «Ліски», Південно-Західна залізниця, де студенти проходять виробничі та переддипломні практики.

Кафедра співпрацює з провідними розробниками програмного забезпечення Компанією «Інтелект-сервіс», ТОВ «Проком» та іншими, які проводять для викладачів та студентів майстер-класи, здійснюють сертифікацію.

Проводяться спільні заходи з Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України, видавництвом Всеукраїнської професійної газети «Все про бухгалтерський облік», запрошуються досвідчені бухгалтери, аудитори, працівники контролюючих органів для проведення цікавих лекцій для студентів.
kafOiO_3
Наші студенти активно займаються науковою роботою: беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та займають призові місця; беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Облік і оподаткування», з дисципліни «Організація і методика аудиту», у Науково-методичних конференціях ДУІТ з цікавими доповідями, у роботі студентського наукового гуртка «Бухгалтерські студії»; виконують творчі індивідуальні завдання.

Куратори студентських груп організовують екскурсії за напрямком спеціальності: Музей грошей НБУ, Музей Державної фіскальної служби, Верховна рада України, Музей залізничного транспорту, Музей метро та інші міські та музейні екскурсії.
kafOiO_4
Переконані, що вибір спеціальності «Облік і оподаткування» стане першим кроком на шляху до Вашої успішної кар’єри.

З нами Ви будете В БАЛАНСІ З МАЙБУТНІМ!