Тарновська Ірина Віталіївна

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

Монографії:

  1. Gladka, I. V. (2015). The development of on-line services in tourism // A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015.- P. 491-500.

Навчальні посібники:

  1. Економіка підприємств водного транспорту: Навчальний посібник/ Колектив авторів. За загальною редакцією В.Г. Коби. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 468 с.

Наукові статті:

  1. Гладка І.В. Удосконалення внутрішньоекономічних відносин судноплавних компаній України як пріоритетний фактор забезпечення їх сталого розвитку / І.В. Гладка, В.Г. Коба // Водний транспорт: Зб. наук. праць. – К.: КДАВТ, 2013. – Вип. 3(18). – с. 131-136.
  2. Гладка І.В. Планування бюджетів менеджментських груп судноплавних компаній України / І.В. Гладка // Водний транспорт: Зб. наук. праць. – К.: КДАВТ, 2014. – Вип. 1(19). – с. 233-239.
  3. Гладка І.В. Методичні підходи до розробки системи стимулювання праці моряків / І.В. Гладка, В.Г. Коба // Водний транспорт: Зб. наук. праць. – К.: КДАВТ, 2014. – Вип. 3(21). – с. 76-81.
  4. Гладка І.В. Сучасний стан світового ринку круїзного судноплавства / І.В. Гладка // Зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. – Вип. 4(28). – с. 13-17.
  5. Гладка І. В. Організаційно-економічний механізм у системі внутрішньогосподарських відносин / І.В. Гладка // Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2015. – Вип. 51. – с. 181-186.
  6. Гладкая И.В. Планирование экономической эффективности рейсов судоходной компании / И.В. Гладкая // «Научные труды Азербайджанской Государственной Морской Академии»: сб. научн. трудов. – Баку: АГМА, 2015. – Вып. 2. – С. 96-102.
  7. Гладка І. В. Сучасні тенденції та особливості розвитку туризму в Україні / І.В. Гладка // Вісник Академії праці та соціальних відносин: Наук.-практ. збірник. – К.: АПСВ, 2015. – Вип. 1-2. – С. 64-67.