Осипова Євгенія Леонідівна

Посада – старший викладач кафедри

Наукові інтереси:

 • антикризовий менеджмент
 • кризовий реінжиніринг
 • логістичний аутсорсинг
 • транспортно-логістична система
 • оптимізація бізнес-процесів
 • інноваційний менеджмент
 • кластерна політика

Навчальні посібники:

 1. Економіка підприємств водного транспорту : Навчальний посібник/ Колектив авторів. За загальною редакцією В.Г. Коби. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 468 с.

Монографії:

 1. Логістичний аутсорсинг як інструмент оптимізації транспортно-логістичної системи регіону: Колективна монографія «Концептуальні засади підтримки малого та середнього бізнесу в Україні: питання кластеризації та бізнес-інкубації» / Є.Л. Осипова. – Черкаси: ЧДТУ, 2018.- С. 133-142.
 2. Трансформація організаційної культури при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів підприємств транспортного логістичного кластеру/ Осипова Є.Л, Пахота Н.В // Імперативи розвитку підприємництва в контексті інноваційної економіки: колективна монографія // За заг.ред. К.А. Андрющенко, М.П. Сагайдака. – К.: ДУІТ, 2019.– С. 64-79

Наукові статті:

 1. Osypova E. Development of the State University of Infrastructure and Technologies Knowledge Transfer Strategyfor Improvingthe Quality of Higher Education [Електронний ресурс] / Oksana Karpenko, Yevheniia Osypova, Nataliia Pakhota // ICT in Education, Researchand Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 15th Int. Conf. ICTERI 2019 (Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019), CEUR-WS.org. – Vol.2387, online. – P. 250-261. – Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2387/20190250.pdf [CEUR-WS proceedings of ICTERI areindexedby: Scopus, DBLP, GoogleScholar].
 2. Осипова Є.Л. Оптимизация бизнес-процессов на предприятиях водного транспорта / Є.Л. Осипова // InternationalscientificAssociation «ScienceandGenesis» [«Globalscientificunity»]. Prague, 26-27 September, 2014 – С. 94-100.
 3. Осипова Є.Л. Теоретичні основи реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах/ Є.Л. Осипова // Водний транспорт: Зб. наук. праць. – Вип. 1(22). – К.: КДАВТ, 2015. – С. 133–140.
 4. Осипова Є.Л. Кризовий реінжиніринг як інструмент ефективного управління підприємствами водного транспорту/ Є.Л. Осипова // Водний транспорт: Зб. наук. праць. – Вип. 2(25). – К.: КДАВТ, 2016. – С. 162–168.
 5. Осипова Є.Л. Процес впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах водного транспорту/ Є.Л. Осипова // Науковий журнал[«Причорноморські економічні студії»], ( Одеса , 12(2) грудень 2016) / – О.: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2016. – С. 14-17.
 6. Осипова Є.Л. Логістично-аутсорсингова платформа як основа формування транспортно-логістичної системи регіону / О.О. Карпенко, Є.Л. Осипова // Ефективна економіка. – 2017. – № 12. – Режим доступу до журналу: http:/www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6000.

Тези доповідей:

 1. Осипова Є.Л. Реінжиніринг як інструмент антикризового менеджменту в транспортній галузі / Є.Л. Осипова тези доп.// Міжнародна науково-практична конференція [«Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі»], (Київ, КДАВТ, 20 – 22 листопада 2013) / – К.: КДАВТ, 2013. – С. 172 –174.
 2. Осипова Є.Л. Передумови виникнення реінжинірингу бізнес-процесів / Є.Л. Осипова тези доп. //18-й Наук.-метод. конф. викл., асп. та студ., (Київ, КДАВТ, 25-27 берез. 2014), / – К. : КДАВТ, 2014.– С. 18-19.
 3. Осипова Є.Л. Особливості застосування кризового реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах водного транспорту / Є.Л. Осипова тези доп. // Міжнародна науково-практична конференція» , [«Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах»], (Київ, КДАВТ, 27 – 28 листопада 2014) / – К.: КДАВТ, 2014. – С. 106 –107.
 4. Осипова Є.Л. Реінжинірингові компанії України / Є.Л. Осипова тези доп. // 19-й Наук.-метод. конф. викл., асп. та студ., (Київ, КДАВТ, 25-27 берез. 2015), /. – К. : КДАВТ, 2015.– Іч.С. 35-36.
 5. Осипова Є.Л. Етапи реінжинірингу українських туристичних підприємств / Є.Л. Осипова тези доп. // Всеукраїнський науково-практичний семінар, (Київ, КДАВТ, 26 лютого. 2015 р.) / – К. : КДАВТ, 2015.– С.28.
 6. Осипова Є.Л. Інструментарій реінжинірингових процесів / Є.Л. Осипова тези доп. // 20-й Наук.-метод. конф. викл., асп. та студ., (Київ, КДАВТ, 29-31 берез. 2016), / – К. : КДАВТ, 2016.– Іч.С. 25-26.