bakaev

Посада – професор кафедри

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – професор

Наукова діяльність
Є автором понад 150 наукових праць, з них 5 монографій та 4 навчальних посібника (2 з грифом МОН).

За цикл робіт з розробки науково-методичних засад системи національної безпеки України Бакаєв Л.О. одержав Державну премію України в галузі науки і техніки 2002 року. Підготував 9 кандидатів економічних наук.

Наукові інтереси:

 • дослідження проблем міжнародних валютно-фінансових відносин
 • менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • використання математичного моделювання в управлінні організаціями транспорту

Посібники

 1. Бакаєв Л.О., Соколова Е.О., Шиндирук І.П., Грознецька Л.П. Ринок фінансових послуг. Навчально-методичний посібник з грифом МОН. К.: ДЕТУТ, 2014. – 384с.
 2. Бакаєв Л.О., Бакаєва І.Г., Харчук О.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчально-методичний посібник з грифом МОН. К.: ДЕТУТ, 2013. – 269с.

Наукові статті

 1. Бакаєв Л., Китайський юань на шляху отримання статусу міжнародної валюти:стан і перспективи. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – Вип. 35.– К.: ДЕТУТ, 2016.– С.451 – 466.
 2. Бакаєв Л., Міжнародні порівняння масштабів сектору державного управління країн ОЕСР. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2016.-Вип.35, С.405 – 417.
 3. Бакаєв Л., Вертель В., Литвинчук О. Стан і перспективи розвитку міжнародних туристичних потоків:світові,регіональне і національні тенденції. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2016.-Вип.35, С.426 – 438.
 4. Бакаєв Л., Конончук В. Розробка структури показників якості транспортно-експедиторського обслуговування. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2016.-Вип.38, С.405 – 417.
 5. Бакаєв Л., Панпура С. Моніторинг якості обслуговування пасажирів на залізничних вокзалах. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2015.-Вип.32, с.31-43.
 6. Бакаєв Л., Маховка Л. Управління розвитком системи телекомунікативного супроводження клієнтів Укрзалізниці. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2015.-Вип.32, с.43-52.
 7. Бакаєв Л., Косолапова О. Дослідження проблем управління проектом організації державних закупівель в Україні. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2014.-Вип.28, с.78-90.
 8. Бакаєв Л., Брайковська А.М. Міжнародний досвід впровадження соціальної відповідальності у діяльність операторів залізничного транспорту. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2014.-Вип.30, С.175-186
 9. Бакаєв Л., Корпоративное управление в странах с развивающимися рынками. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2013.-Вип.25, с.195-205.
 10. Бакаєв Л., Приймук С. Ринкова економіка як система господарювання на підприємствах залізничного транспорту. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2013.-Вип.27, с.63-69.
 11. Бакаєв Л., Бакаєва І. Логистичний аутсорсинг – засіб забезпечення конкурентної переваги організації. Зб. наук. праць ДУІКТ Економіка. Фінанси. Бізнес”. – К.: ДУІКТ. – 2012. – № 2(6). – Т. 1. – С. 79-86.

Методичні праці

 1. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни  «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»/ Бакаєв Л.О./ К.: ДЕТУТ, 2017. – 89 с.
 2. Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»/Бакаєв Л.О.,Бакаєва І.Г./ К.: ДЕТУТ,2017. – 16с.
 3. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»/ Бакаєв Л.О., Бакаєва І.Г., Костюченко Л.В./ К.:ДЕТУТ, 2017 – 39с.
 4. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»/ Бакаєв Л.О., Бакаєва І.Г./ -К.: ДЕТУТ,2017. – 40 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»/ Бакаєв Л.О., Бакаєва І.Г., Харчук О.Г., Двуліт З.П. / К.:ДЕТУТ,2015 – 39с.
 6. Програма виробничої та переддипломної практик для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»/ Бакаєв Л.О., Бакаєва І.Г./ К.:ДЕТУТ,2015.- 22с.
 7. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Управління міжнародними проектами» для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»/ Бакаєв Л.О./ К.: ДЕТУТ,2015.- 38с.
 8. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бізнес і співробітництво на європейському ринку транспортних послуг» для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»/ Бакаєв Л.О./ К.: ДЕТУТ,2015.- 27с.
 9. Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 6.030601,  8.03060101  «Менеджмент організацій і адміністрування» /Бакаєв Л.О., Вертель В.В., Харчук О.Г. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 51 с.
 10. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами» для студентів спеціальності 7.та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» К.: ДЕТУТ, 2014. – 100 с.