fut-qr-code

Спеціальність: “Менеджмент”

 • Адміністративний менеджмент
 • Антикризовий менеджмент
 • Вступ до фаху
 • Державне та регіональне управління
 • Електронна комерція
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Кластерна політика в країнах ЄС
 • Комунікативний менеджмент
 • Корпоративне управління
 • Лідерство і керівництво
 • Менеджмент
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Менеджмент івестиційної діяльності підприємства
 • Менеджмент організацій
 • Менеджмент фінансової діяльності підприємства
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Міжнародний менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Організація праці менеджера
 • Основи наукових досліджень
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Публічне адміністрування
 • Ризик-менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Соціальна відповідальність
 • Статистика
 • Стратегічне управління
 • Стратегічне управління підприємством
 • Стратегічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Сучасні концепції трансферу знань
 • Теорія організації
 • Управління бізнес-процесами
 • Управління змінами
 • Управління інноваціями
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Управління конфліктами
 • Управління міжнародними проектами
 • Управління персоналом
 • Управління якістю

Спеціальність: “Облік і оподаткування”

 • Статистика
 • Організація підприємницької діяльністі на транспорті
 • Менеджмент
 • Соціальна відповідальність

Спеціальність: “Економіка”

 • Стратегія підприємства
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Корпоративне управління
 • Стратегічне управління підприємством
 • Управління бізнес-процесами

Спеціальність: “Підприємство, торгівля та біржова діяльність”

 • Академічна освіта та вступ до фаху
 • Державне та регіональне управління
 • Електронна комерція
 • Менеджмент
 • Організація підприємницької діяльності на транспорті
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Статистика
 • Стратегія підприємства
 • Управління персоналом

Спеціальність: “Фінанси, банківська справа та страхування”

 • Статистика
 • Менеджмент
 • Етика бізнесу

Спеціальність: “Залізничний транспорт”

 • Основи менеджменту
 • Основи маркетингу
 • Основи менеджменту та маркетингу

Спеціальність: “Транспортні технології”

 • Статистика
 • Менеджмент
 • Управління якістю транспортної продукції
 • Організація підприєницької діяльності на транспорті
 • Управління персоналом

Спеціальність: “Інженерія програмного забезпечення”

 • Менеджмент проектів програмного забезпечення
 • Менеджмент на підприємствах транспорту

Спеціальність: “Річковий та морський транспорт
Спеціалізація: “Експлуатація суднових енергетичних установок”

 • Економіка морської галузі та морське право (скор)
 • Економіка мореплавства

Аспірантура

 • Економіка засобів водного транспорту
 • Економічний механізм управління підприємств на сучасному етапі розвитку економіки
 • Методологія наукових досліджень
 • Організація трансферу знань
 • Сучасні інструментарії пошуку та обробки результатів наукових досліджень
 • Сучасні парадигми менеджменту
 • Тренинг комунікативності і лідерства
 • Управління сталим розвитком підприємства