fut-qr-code
 1. Алгоритми і структури даних
 2. Аналіз вимог до програмного забезпечення
 3. Архітектура комп’ютера
 4. Архітектура та проектування програмного забезпечення
 5. Бази даних
 6. Безпека програм та даних
 7. Веб-технології та веб-дизайн
 8. Вступ до фаху
 9. Графічні системи і візуалізація
 10. Групова динаміка і комунікації
 11. Електротехніка та електроніка
 12. Емпіричні методи програмної інженерії
 13. Засоби захисту інформації
 14. Інженерна та комп’ютерна графіка
 15. Інтелектуальний аналіз даних
 16. Інформатика
 17. Інформаційні моделі об’єктів та процесів
 18. Інформаційні системи і технології
 19. Інформаційні системи у науковій діяльності
 20. Комп’ютерна графіка
 21. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 22. Комп’ютерна техніка та програмування
 23. Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів
 24. Комп’ютерні мережі
 25. Конструювання програмного забезпечення
 26. Людино-машинна взаємодія
 27. Методологія і організація наукових досліджень
 28. Моделювання систем
 29. Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 30. Нейромережеві технології
 31. Нові інформаційні технології
 32. Об’єктно-орієнтоване програмування
 33. Операційні системи
 34. Організація баз даних та знань
 35. Основи комп’ютерного дизайну
 36. Основи програмної інженерії
 37. Основи програмування
 38. Паралельні та розподілені обчислення
 39. Програмування для Internet
 40. Проектний практикум
 41. Проектування інформаційних систем
 42. Проектування програмного забезпечення інтелектуальних систем
 43. Проектування систем електронного документообігу
 44. Проектування систем з розподіленими базами даних
 45. Професійна практика програмної інженерії
 46. Розробка Windows-додатків
 47. Розробка мобільних додатків під Android
 48. Сертифікація, стандартизація та правовий захист
 49. Системи проектування на транспорті
 50. Системи та технології управління базами даних
 51. Системний аналіз
 52. Сучасні технології розробки мережевих застосувань
 53. Тестування та забезпечення якості комп’ютерних систем
 54. Технології мультимедіа
 55. Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 56. Технології створення olap-систем
 57. Технології створення web-застосувань
 58. Технологія створення програмних продуктів
 59. Управління ІТ-проектами
 60. Управління проектуванням програмних систем
 61. Фундаментальні комп’ютерні алгоритми
 62. Штучний інтелект і інформаційні системи
 63. Якість програмного забезпечення та тестування
 64. Web-програмування