fut-qr-code

Телефонуйте нам:
063-601-88-93

 1. Алгоритми і структури даних
 2. Аналіз вимог до програмного забезпечення
 3. Архітектура комп’ютера
 4. Архітектура та проектування програмного забезпечення
 5. Бази даних
 6. Безпека програм та даних
 7. Веб-технології та веб-дизайн
 8. Вступ до фаху
 9. Геоінформаційні системи
 10. Графічні системи і візуалізація
 11. Групова динаміка і комунікації
 12. Електротехніка та електроніка
 13. Емпіричні методи програмної інженерії
 14. Засоби захисту інформації
 15. Інженерна та комп’ютерна графіка
 16. Інтелектуальний аналіз даних
 17. Інформатика
 18. Інформаційні моделі об’єктів та процесів
 19. Інформаційні системи і технології
 20. Інформаційні системи у науковій діяльності
 21. Комп’ютерна графіка
 22. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 23. Комп’ютерна техніка та програмування
 24. Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів
 25. Комп’ютерні мережі
 26. Конструювання програмного забезпечення
 27. Крос-платформне програмування
 28. Людино-машинна взаємодія
 29. Менеджмент ІТ-проектів
 30. Методи і системи штучного інтелекту
 31. Методологія і організація наукових досліджень
 32. Моделювання систем
 33. Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 34. Нейромережеві технології
 35. Нові інформаційні технології
 36. Об’єктно-орієнтоване програмування
 37. Операційні системи
 38. Організація баз даних та знань
 39. Основи комп’ютерного дизайну
 40. Основи програмної інженерії
 41. Основи програмування
 42. Паралельні та розподілені обчислення
 43. Програмування для Internet
 44. Проектний практикум
 45. Проектування інформаційних систем
 46. Проектування програмного забезпечення інтелектуальних систем
 47. Проектування систем електронного документообігу
 48. Проектування систем з розподіленими базами даних
 49. Професійна практика програмної інженерії
 50. Розробка Windows-додатків
 51. Розробка мобільних додатків під Android
 52. Сертифікація, стандартизація та правовий захист
 53. Системи проектування на транспорті
 54. Системи та технології управління базами даних
 55. Системний аналіз
 56. Сучасні технології розробки мережевих застосувань
 57. Теорія розпізнавання образів
 58. Тестування та забезпечення якості комп’ютерних систем
 59. Технології мультимедіа
 60. Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 61. Технології створення olap-систем
 62. Технології створення web-застосувань
 63. Технологія створення програмних продуктів
 64. Управління проектуванням програмних систем
 65. Фундаментальні комп’ютерні алгоритми
 66. Функціональне програмування
 67. Якість програмного забезпечення та тестування
 68. Web-програмування