fut-qr-code

Телефонуйте нам:
063-601-88-93

bogomolovaПосада – завідувач кафедри

Науковий ступінь – доктор економічних наук, 08.00.04

Вчене звання – професор кафедри фінансів і кредиту

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові інтереси: фінансова безпека та управління фінансово-економічною діяльністю економічних суб’єктів

Дисципліни, що викладає:

 • Вступ до фаху
 • Фінансова безпека
 • Страхування
 • Страховий менеджмент
 • Фінанси транспорту
 • Основи наукових досліджень
 • Транспортне страхування

Наукова діяльність

Монографія

 1. Управління фінансовою безпекою підприємств транспортної сфери: Монографія / Н.І. Богомолова, О.О.Кравченко, О.В. Андрєєва, Е.О. Соколова, Є.В. Талавіра, С.С. Пінчук, Г.П. Савіцька– ДЕТУТ, 2017 – 327с.

Наукові статті

 1. Kravchenko O., Bohomolova N., Pinchuk S., Britchenko I. Assessment of the determinants of the financial security of railways inkraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018, Vol. 4, No 27(2018). Pp. 270-282. (Web of Science).
 2. Kravchenko O., Bohomolova N. Determinants of railway transport sustainability. SHS Web of Conferences 67, 04008 (2019).(eb of Science).
 3. Богомолова Н. І., Лисенкова М. А. Особливості фінансово-економічного механізму розвитку підприємств сімейного бізнесу. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7182
 4. Богомолова Н.І. Розвиток підприємств транспортного будівництва: фінансово-економічні засади / Богомолова Н. // Збірник наукових праць ДУІТ. Серія “Економіка і управління”. – 2018. – №42(2). – С. 134-142.
 5. Nadia Bogomolova. Controling and insurance in economic security of transport companies / N. Bogomolova, J. Hrynchiy, O. Ozerova // Profesinës studijos: teorija ir praktik (Išleido Šiaulių valstybinė kolegija, LT, Šiauliai), 2017 / 3 (18). – Р. 92-98.
 6. Богомолова Н.І. Форензік послуги в системі гарантування фінансової безпеки бізнес структури / Богомолова Н., Черній В. // Збірник наукових праць ДУІТ. Серія “Економіка і управління”. – 2018. – №41(1). – С. 115-124.
 7. Богомолова Н.І. Стимули регулювання при лібералізації ціноутворення на підприємствах залізничного транспорту / Богомолова Н., Садюк А. // Збірник наукових праць ДУІТ. Серія “Економіка і управління”. – 2018. – №41(1). – С. 27-36.
 8. Богомолова Н.І. Розвиток підприємств сімейного бізнесу: організаційно-економічні засади / Н.І. Богомолова //Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління». – Вип. 45. – К.: ДУІТ, 2019. – С. 144-151.
 9. Богомолова Н. І., Гирянська А.В. Особливості формування механізму банківської безпеки в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op
 10. Богомолова Н.І., Кравченко О.О. Аналіз фінансової стійкості залізничного транспорту / Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія “Економіка і управління”, 2014. – Вип. 27. – С. 154-163.
 11. Богомолова Н.І. Особливості державного регулювання розвитку транспорту мегаполісу / Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – 2015. – Вип. 33. – С. 213-218.
 12. Богомолова Н.І., Лищитович Г. Особливості страхування застави в Україні / Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – 2015. – Вип. 32. – С. 179-186.
 13. Богомолова Н.І. Фінансові важелі в системі формування показників роботи підприємства / Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія “Економіка і управління”. – Вип. 27. – С. 277-281.
 14. Богомолова Н.І. Особливості формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації влади в Україні / Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – 2015. – Вип. 34. – С. 496-502.
 15. Bohomolova N., Kravchenko O., Karpenko O., Savchenko M., Bondar N. Scenario-based financial planning: the case of Ukrainian railways. National Accounting Review, 2020, 2(3): 217-248. doi: 10.3934/NAR.2020013
 16. Bohomolova N., Vitalina Ovrutska V Conceptual foundations for the formation of economically feasible costs in railway transport enterprises. / published in Technium Social Sciences Journal – volume 11/2020. We wish to congratulate you on the high scientific quality of your research and we invite you to publish in our new issue – September, 2020, 141-147. DOI: https://doi.org/10.47577/tssj.v11i1, Published: 2020-09-12

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Богомолова Н.І. Контролинг и страхование в системе экономической безопасности транспортных предприятий / Богомолова Н.І. // Развитие бизнеса и предпринимательства в отраслях : Научный семинар, Литва, Шяуляй, 12 апреля 2017 г.
 2. Богомолова Н.І. Формування професійних компетентностей при викладанні дисциплін: «страхування», «страхові послуги» та «страховий менеджмент» / Богомолова Н.І., Голубєв Д.І. // Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (24 листопада 2016 р.). – C. 9-10.

Методичні праці

 1. Богомолова Н.І., Кравченко О.О., Андрєєва О.В., Талавіра Є.В. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» – К.:ДУІТ, 2017 – 72 с. [Електронний ресурс].
 2. Богомолова Н.І., Грознецька Л.П. Страхування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – К.: ДЕТУТ, 2016. – 38 с. [Електронний ресурс].
 3. Богомолова Н.І. Фінансова безпека. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – К.: ДЕТУТ, 2018. – 35 с. [Електронний ресурс].