fut-qr-code

 finansu

В сучасному світі спеціаліста у сфері фінансової науки і практики називають фінансистом. Сорос, Рокфеллер, Ротшильд, Баффет – це люди, які є вершителями доль величезних корпорацій, компаній зі світовою популярністю, власників мегабрендів і це тільки частина переліку знаменитих фінансистів. Фінансист у перекладі з французької – людина, що досвідчена у сфері фінансів, тобто є фахівцем у формуванні та використанні системи відносин грошових коштів.

Необхідність поліпшувати своє життя і вести господарство, приумножуючи свої грошові кошти, сформувала потребу розпоряджатися фінансами, використовуючи цифри і рахунки, формуючи т визначаючи системи відносин грошових коштів.

Метою фінансової освіти в Державному університеті інфраструктури та технологій є інтеграція освіти до європейською системи, всебічний розвиток людини як особистості, здатної до свідомого суспільного вибору, формування у студентів професійних навичок у сфері організації та функціонування банківської системи, інвестування, страхування, податків і оподаткування, управління фінансами підприємств, власними фінансами.

Серед різних спеціальностей існуючих на підприємствах, саме фахівці у сфері фінансів та кредитування, беруть участь і безпосередньо приймають рішення у залученні та спрямуванні фінансових потоків, спрямованих на примноження фінансових ресурсів компанії, а відповідно входять до найбільш високооплачуваних професіоналів сучасності.

Процес освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»  у нашому університеті спрямований на здобуття студентами високої фахової кваліфікації та формування професійної компетенції у сфері фінансів та кредитування. Здобуті знання та навички випускників спеціальності дозволяють їм претендувати на престижну роботу у компаніях зі світовою популярністю,  в економічних і фінансових службах підприємств і організацій усіх форм власності, у державних органах регіонального та місцевого  рівня, банках, біржах, фінансових і страхових компаніях, інвестиційних фондах. Послуги випускників спеціальності користуються стабільним попитом на ринку праці, а самі вони мають хороші перспективи подальшого професійного і кар’єрного зростання.

Можливості працевлаштування для даних фахівців досить великі: на підприємстві випускники спеціальності можуть вести професійну роботу в якості економістів, фінансових аналітиків, спеціалістів планово-економічного відділу, інвестиційних консультантів, керівників фінансових управлінь, фінансових директорів, а також на інших посадах, вимагають знання інструментів і методів фінансового менеджменту, основ організації грошово-кредитного регулювання, грошового та торгового обороту.

Фахівці, які знають страхову справу і оволоділи методами управління ризиками та фінансового аналізу, можуть вести професійну діяльність в якості страхових агентів і брокерів, експертів-консультантів в галузі страхування, економістів і, нарешті, керівників страхових компаній.

Широкі можливості для роботи відкриваються нашим випускникам в банківській сфері. Підрозділи банку, що займаються кредитуванням, потребують грамотних кредитних інспекторів і фахівців з кредитування. В інших структурних підрозділах банків потрібні економісти по валютних і депозитних операціях, по міжбанківських розрахунках, з цінних паперів, економісти-аналітики, фахівці з роботи з пластиковими картами, тощо.

Інший цікавий напрямок діяльності для випускників спеціальності «Фінанси і кредит» – це робота фінансових брокерів, основним полем діяльності яких є біржова торгівля. Такі фахівці можуть працювати в інвестиційних компаніях і банках, брокерських і керуючих компаніях, структурних підрозділах фондового ринку.

Час простих рішень і легких грошей давно минув, настав час професіоналів! Навчаючись за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» Ви станете фахівцями високого класу.