fut-qr-code

Телефонуйте нам:
063-601-88-93

yanovskaПосада – завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – професор

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові інтереси:

 1. Соціально орієнтована економіка
 2. Економіка транспорту
 3. Економіка пасажирських перевезень
 4. Економічна діагностика
 5. Обґрунтування управлінських рішень і оцінювання ризиків

 Список наукових праць – https://scholar.google.com.ua/citations?user=phHqHiEAAAAJ&hl=uk

 Дійсний член Транспортної Академії України

Науково-дослідні роботи

 1. Розробка концепції створення єдиної нормативної бази організації пільгових перевезень пасажирів (номер держреєстрації 0111U005360, 2010 р., відповідальний виконавець).
 2. Основні напрямки реструктуризації та розвитку залізничного транспорту України в умовах ринкової економіки (номер держреєстрації 0102U003293, 2010–2012 рр.)
 3. Наукове обґрунтування єдиної нормативної бази організації пільгових перевезень пасажирів номер держреєстрації 0111U005361, 2011–2014 рр., відповідальний виконавець).
 4. Розробка бізнес-плану пілотного проекту приміської залізничної компанії на одному з напрямів Київського залізничного вузла (номер держреєстрації 0112U006598, 2013 р.).
 5. Порядок розрахунку та оформлення проїзних документів на проїзд пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (номер держреєстрації 0114U002956, 2013 р., відповідальний виконавець).
 6. Службова інструкція з розрахунку вартості проїзду пасажирів та оформлення проїзних документів у міжнародному сполученні (номер держреєстрації 0114U002957, 2013 р., відповідальний виконавець).
 7. Порядок оформлення перевізних документів та розрахунку вартості перевезення багажу та вантажобагажу (номер держреєстрації 0114U002958, 2013 р., відповідальний виконавець).
 8. Проблеми інноваційного розвитку ринку транспортних послуг (номер держреєстрації 0112U005792, 2013–2017 рр.)

Монографії

 1. Яновська (Гудкова) В. П. Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: Монографія / В. М. Анісімов, В. А. Чеботарьов, О. В. Кендюхов та ін.; Під заг. редакцією О. В. Кендюхова. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 216 с.
 2. Яновська (Гудкова) В. П. Методологія забезпечення ефективної діяльності підприємств сфери пасажироперевезень: Монографія / В. П. Яновська (Гудкова). – К.: ДЕТУТ, 2013. – 290 с.
 3. Яновська (Гудкова) В. П. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємств транспорту України: Монографія / М. В. Макаренко, В. І. Пасічник, В. П. Яновська (Гудкова), О. Р. Приймук та ін. – К.: ДЕТУТ, 2013 – 296 с.
 4. Яновська (Гудкова) В. П. Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність: Монографія / Є. М. Сич, В. П. Яновська (Гудкова). – К.: «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2004. – 245 с.

Наукові статті

Статті у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Yanovska V. Digital Transformation of the Ukrainian Economy: Digitization and Transformation of Business Models [Цифрова трансформація економіки України: оцифрування та трансформація бізнес-моделей] / Viktoriia Yanovska, Olga Levchenko, Viktoriia Tvoronovych and Anastasiia Bozhok [Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» (NTI-UkrSURT 2019): SHS Web Conf] – Volume 67. – 15 October 2019. (закордонне видання, WEB OF SCIENCE) https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/contents/ contents.html
 2. Yanovska V. High-Speed Railways is a Priority Direction for the Development of Railway Transport [Швидкісні залізниці як пріоритетний напрямок розвитку залізничного транспорту] / Viktoriia Yanovska, Olga Levchenko, Viktoriia Tvoronovych and Anastasiia Bozhok [Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» (NTI-UkrSURT 2019): SHS Web Conf] – Volume 67. – 15 October 2019. (закордонне видання, WEB OF SCIENCE) https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/ contents/contents.html
 3. Yanovska V. Marketing Research as a Way to Increase Competitiveness of Railway Company and Forecasting of Demand for Transport / V. Yanovska, O. Pylypenko, V. Tvoronovych, A. Bozhok // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018). – Р. 583–587. [SCOPUS, ProQuest (USA), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Sweden), Southwest-German Union Catalogue (SWB) (Germany) etc].
 4. Yanovska V. Principles of the Feedback Action in Local Elements of Rail Yard Interaction / P. Yanovsky, V. Yanovska, S. Lytvynenko, H. Nesterenko, L. Lytvynenko // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018). – Р. 196–200. [SCOPUS, ProQuest (USA), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Sweden), Southwest-German Union Catalogue (SWB) (Germany) etc].
 5. Яновська (Гудкова) В. П. Діагностика доцільності реального інвестування в умовах нестабільної економіки / В. П. Яновська (Гудкова), О. О. Кравченко, В. І. Творонович // Актуальні проблеми економіки. – № 1. – 2017. – C. 62–71. [EBSCOhost, EconLit, Cabell's Directories, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS (Норвегія)]
 6. Яновська (Гудкова) В. П. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств залізничного транспорту / В. П. Яновська (Гудкова), О. О. Кравченко, В. І. Творонович // Актуальні проблеми економіки. – № 2. – 2017. – C. 95–106 [EBSCOhost, EconLit, Cabell's Directories, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS (Норвегія)]
 7. Яновська (Гудкова) В. П. Методологія розробки збалансованої системи показників сталого розвитку підприємств міського пасажирського транспорту / В. П. Яновська (Гудкова), О. Р. Приймук // Збірник наукових праць «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». – Вип. 1 (12) – Х.: ХНАДУ, 2016. – С. 95–104. [Index Copernicus]
 8. Яновська (Гудкова) В. П. Інноваційно-інвестиційне відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту / В. П. Яновська (Гудкова), О. В. Ярмоліцька // Економічний форум. – 2016. – № 1. – 129–138. [Ulrich's Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)]
 9. Яновська (Гудкова) В. П. Оцінка ефективності збалансованого функціонування і розвитку підприємств сфери пасажироперевезень / В. П. Яновська (Гудкова) // Збірник наукових праць «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». – Вип. 1 (6) – Х.: ХНАДУ, 2014. – С. 62–66. [Index Copernicus]

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Яновська В. П. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства як основа обґрунтування управлінських рішень / В. П. Яновська, Н. Ю. Роєнко // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Сер.: Економіка і управління. – 2017. – Вип. 39. – С. 318–327.
 2. Яновська (Гудкова) В. П. Діагностика підприємства: від специфічних особливостей до загального змісту / В. П. Яновська (Гудкова) // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Сер.: Економіка і управління. – 2016. – Вип. 35. – С. 182–192.
 3. Яновська (Гудкова) В. П. Інноваційні напрями розвитку автоматизованих систем самообслуговування на підприємствах залізничного транспорту / О. В. Кендюхов, В. П. Гудкова, О. В. Кравчук // Економіка. Менеджмент. Бізнес: збірник наукових праць. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2015. – № 2 (12). – С. 129–134.
 4. Яновська (Гудкова) В. П. Багатоаспектне призначення залізничних вокзалів в контексті квазісервісних домінант ефективного функціонування й розвитку / В. П. Гудкова, А. А. Самохіна // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 27. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 88–97.
 5. Яновська (Гудкова) В. П. Обґрунтування необхідності впровадження нових інформаційних технологій в сфері пасажирських перевезень залізниць / В. П. Гудкова, О. В. Кравчук // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 27. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 78–87.
 6. Яновська (Гудкова) В. П. Економічна діагностика потенціалу розвитку вітчизняного виробництва моторвагонного рухомого складу / В. П. Гудкова, Д. Ю. Гричай // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 27. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 69–77.

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Яновська В.П. Роль корпоративних університетів у розвитку компаній / В.П. Яновська, А.Р. Божок, І.О. Творонович // Моніторинг та аналіз в системі ефективного менеджменту на залізничному транспорті: реалії та перспективи: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конфер., (Запоріжжя, 25-27 вересня 2019 р.). – Київ: АТ УЗ, 2019. – С. 25-26.
 2. Яновська В.П. Цифрова трансформація економіки України: оцифрування та трансформації бізнес-моделей/ В.П. Яновська В.П., О.В. Левченко, В.І. Творонович, А.Р. Божок // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: тези доповідей за матеріалами п’ятнадцятої науково-практичної міжнародної конференції. Частина 2. (Харків, 6-8 червня 2019 р.). – Х: УкрДУЗТ, 2019. – С.67-69.
 3. Яновська В.П. Високошвидкісні магістралі – пріоритетний напрямок розвитку залізничного транспорту / В.П. Яновська В.П., О.В. Левченко, В.І. Творонович, А.Р. Божок, І.О. Творонович // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: тези доповідей за матеріалами п’ятнадцятої науково-практичної міжнародної конференції. Частина 1. (Харків, 6-8 червня 2019 р.). – Х: УкрДУЗТ, 2019. – С.107-109.
 4. Яновська В. П. Управління вартістю транспортного бізнесу в умовах корпоратизації / В. П. Яновська // Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Training. – Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2018. – P. 178–182.
 5. Яновська (Гудкова) В. П. Застосування компетентнісного підходу до підготовки фахівців економічних спеціальностей / В. П. Яновська (Гудкова), В. І. Творонович // Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (23 листопада 2016 р.) / за заг. ред. Н. С. Брайковської, А. Д. Возненко, О. І. Стасюка. – К.: Редакційно- видавничий відділ Державного економіко-технологічного університету транспорту, 2016. – С. 18–20.
 6. Яновська (Гудкова) В. П. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни як засіб реалізації інформаційно-комунікаційних технологій навчання / В. П. Яновська (Гудкова), В. І. Творонович // Сучасний підхід до використання новітніх технологій в системі підготовки фахівців транспортної галузі (Київ, ДЕТУТ, 20–21 листопада 2014 р.). – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 25–26.
 7. Яновська (Гудкова) В. П. Інформаційно-аналітичне середовище прийняття підприємством соціальних маркетингових рішень / В. П. Яновська (Гудкова) // Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 2015, 27–28 березня 2015, м. Київ. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 49–50.
 8. Яновська (Гудкова) В. П. Маркетингова діяльність підприємств пасажирського транспорту / В. П. Яновська (Гудкова) // Проблеми економіки і управління на залізничному транспорті: Матеріали Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції ЕКУЗТ 2014, 14 листопада – 14 грудня 2014, м. Київ. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 106–107.
 9. Яновська (Гудкова) В. П. Альтернативні підходи до організації економічної діяльності підприємств пасажирського транспорту / В. П. Яновська (Гудкова) // Проблеми економіки транспорту: Тези доповідей ХIІ Міжнародної наукової конференції, 24, 25 квітня 2014, м. Дніпропетровськ. – Д.: ДНУЗТ, 2014. – С. 39.

Методичні праці

Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник з дисципліни для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка і стратегія розвитку підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Пилипенко О. В., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 284 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 4 від 21 грудня 2016 року))
 2. Обґрунтування маркетингових рішень і оцінювання ризиків: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Творонович В. І., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 110 с.
 3. Пасажирські перевезення (економіка): Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» спеціалізації «Організація перевезень і управління на транспорті (на залізничному транспорті)» / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Познякова О. В., Приймук О. Р., Творонович В. І., Крищенко С. О., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 266 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 4 від 21 грудня 2016 року))
 4. Управління економічними ризиками: Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 275 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (Протокол № 4 від 21 грудня 2016 р.))
 5. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Пацьора О. В., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 153 с.
 6. Системний аналіз: Навчальний посібник / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Пилипенко О. В., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 158 c. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 5 від 14 березня 2015 року))
 7. Організаційне проектування підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Познякова О. В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 121 с.
 8. Економіка транспорту: Навчальний посібник / За заг. ред. М. В. Макаренко (Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Аджавенко М. М., Приймук О. Р., Андрієнко М. М.) – К.: ДЕТУТ, 2014. – 364 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-20283 від 23 грудня 2013 р.))
 9. Економічне прогнозування: Навчальний посібник / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Аджавенко М. М., Приймук О. Р., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2014 – 161 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 27 від 27 вересня 2012 року))
 10. Економіка вагонного господарства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Сич Є. М., Богомолова Н. І., Яновська (Гудкова) В. П., Кислий В. М. – К.: Логос, 2007. – 327 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 14/18.2-2859 від 15.12.2005 р.)

Методичні видання

 1. Економічне прогнозування: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 075 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання / В. П. Яновська, В. І. Творонович. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 84 с.
 2. Стратегія підприємства: Конспект лекцій для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / В. П. Яновська, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 205 с.
 3. Маркетингові комунікації: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 075 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» всіх форм навчання / Яновська В. П., Творонович В. І., Ярим-Агаєв О. М. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 82 с.
 4. Економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні моделі): Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Приймук О. Р. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 62 с.
 5. Економіка і фінанси підприємства: Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 273 «Залізничний транспорт, залізничні споруди та колійне господарство», всіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Ейтутіс Г. Д., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – 137 с.
 6. Економіка транспорту: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання з дисципліни «Економіка транспорту» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Устинович Н. В., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 126 с.
 7. Управління проектами: Методичні вказівки і завдання до виконання самостійної роботи з курсу для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» усіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 75 с.
 8. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси», 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Ейтутіс Г. Д., Пилипенко О. В., Крищенко С. О., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 138 с.
 9. Основи економіки транспорту: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Творонович В. І., Пацьора О. В., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 93 с.
 10. Методичні рекомендації для виконання магістерських робіт для студентів спеціальностей 8.03050401 «Економіка підприємств» / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 55 с.
 11. Методичні вказівки до підготовки та проведення комплексного державного іспиту за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 22 с.
 12. Методичні вказівки до підготовки та проведення комплексного державного іспиту за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 32 с.
 13. Наскрізна програма практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» напряму підготовки 6.030504, 7.03050401 та 8.03050401 «Економіка підприємств» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Познякова О. В., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 37 с.
 14. Економетрія: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та самостійного вивчення курсу для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пасічник В. І.; Творонович В. І.; Познякова О. В. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 45 с.
 15. Економіка залізничного транспорту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.070105 «Рухомий склад залізниць» денної та заочної форми навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Аджавенко М. М., Познякова О. В. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 40 с.
 16. Методичні вказівки до підготовки та проведення комплексного державного іспиту за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Сударенко А. І. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 22 с.
 17. Моделі і методи прийняття рішень в обліку, аналізі й аудиті: Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Творонович В. І., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 41 с.
 18. Економетрія: Методичні вказівки до самостійної, практичних та лабораторних робіт з дисципліни «Економетрія» для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 41 с.
 19. Методичні вказівки до виконання та захисту магістерської дипломної роботи спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» денної форми навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Макаренко М. В., Приймук О.Р., Пацьора О.В. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 48 с.

Міжнародне стажування

Baltic Research Institute of Transformation Economic Area, Certificate Serija C 20180754, topic: «Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management» by the speciality 073. «Management» (profile: Business Administration), during the period from July 23, 2018 to July 27, 2018.

Варшавська школа менеджменту, Сертифікат № СЕ/13/2013, тема: «Вивчення економічної і маркетингової діяльності підприємств», 02.07.2013 р. – 12.07.2013 р.