yanovska

Посада – завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – професор

Наукові інтереси:

 1. Цифрова економіка
 2. Соціально орієнтована економіка
 3. Економіка транспорту
 4. Економіка пасажирських перевезень
 5. Економічна діагностика
 6. Обґрунтування управлінських рішень і оцінювання ризиків

Дійсний член Транспортної Академії України. Автор понад 190 публікації, з них від 130 наукового та 60 навчально-методичного характеру

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=phHqHiEAAAAJ&hl=uk

Europass: Viktoriia Yanovska (https://europa.eu/!Fu73DH)

ORCID: ID 0000-0002-0648-3643

Scopus: ID: 57203872727

Web of Science: Researcher ID: AAE-9070-2019

Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/viktoriia-yanovska/publications/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Viktoriia_Yanovska

Науково-дослідні роботи

 1. Економічний розвиток транспортної інфраструктури України (номер держреєстрації 0119U101875, 2019–2021 рр., керівник теми)
 2. Проблеми інноваційного розвитку ринку транспортних послуг (номер держреєстрації 0112U005792, 2013–2018 рр., керівник теми)
 3. Наукове обґрунтування єдиної нормативної бази організації пільгових перевезень пасажирів номер держреєстрації 0111U005361, 2011–2014 рр., відповідальний виконавець).
 4. Розробка бізнес-плану пілотного проекту приміської залізничної компанії на одному з напрямів Київського залізничного вузла (номер держреєстрації 0112U006598, 2013 р.).
 5. Основні напрямки реструктуризації та розвитку залізничного транспорту України в умовах ринкової економіки (номер держреєстрації 0102U003293, 2010–2012 рр.)
 6. Розробка концепції створення єдиної нормативної бази організації пільгових перевезень пасажирів (номер держреєстрації 0111U005360, 2010 р., відповідальний виконавець).

Монографії

 1. Яновська (Гудкова) В. П. Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: Монографія / В. М. Анісімов, В. А. Чеботарьов, О. В. Кендюхов та ін.; Під заг. редакцією О. В. Кендюхова. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 216 с.
 2. Яновська (Гудкова) В. П. Методологія забезпечення ефективної діяльності підприємств сфери пасажироперевезень: Монографія / В. П. Яновська (Гудкова). – К.: ДЕТУТ, 2013. – 290 с.
 3. Яновська (Гудкова) В. П. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємств транспорту України: Монографія / М. В. Макаренко, В. І. Пасічник, В. П. Яновська (Гудкова), О. Р. Приймук та ін. – К.: ДЕТУТ, 2013 – 296 с.
 4. Яновська (Гудкова) В. П. Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність: Монографія / Є. М. Сич, В. П. Яновська (Гудкова). – К.: «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2004. – 245 с.

Наукові статті

Статті у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Інтенсивність цифровізації економіки України // Економіка України. – 2020. – № 9. – С. 5–20 (Open Academic Journals Index)
 2. Yanovska V. Digital Transformation of the Ukrainian Economy: Digitization and Transformation of Business Models [Цифрова трансформація економіки України: оцифрування та трансформація бізнес-моделей] / Viktoriia Yanovska, Olga Levchenko, Viktoriia Tvoronovych and Anastasiia Bozhok [Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» (NTI-UkrSURT 2019): SHS Web Conf] – Volume 67. – 15 October 2019. (закордонне видання, WEB OF SCIENCE)
 3. Yanovska V. Coaching as a leadership style and a business education model / joint with Maryna Baldzhy, Diana Fayvishenko // Atlantis Press [3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL 2019): Advances in Social Science, Education and Humanities Research] – Volume 318. – May, 2019. – P. 210–214 (WEB OF SCIENCE)
 4. Yanovska V. High-Speed Railways is a Priority Direction for the Development of Railway Transport [Швидкісні залізниці як пріоритетний напрямок розвитку залізничного транспорту] / Viktoriia Yanovska, Olga Levchenko, Viktoriia Tvoronovych and Anastasiia Bozhok [Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» (NTI-UkrSURT 2019): SHS Web Conf] – Volume 67. – 15 October 2019. (закордонне видання, WEB OF SCIENCE)
 5. Yanovska V. Estimation of the interaction level between urban passenger transport and city train / joint with Olga Ozerova, Petro Yanovsky, Sergiy Lytvynenko, Larysa Lytvynenko, Serhii Martseniuk // MATEC Web of Conferences [2nd International Scientific and Practical Conference «Energy-Optimal Technologies, Logistic and Safety on Transport» (EOT–2019), Lviv, Ukraine] – Volume 294. – September 19–20, 2019. – 5 p. (WEB OF SCIENCE)
 6. Yanovska V. Methodical foundations of cargo owners’ transport services logistics management / joint with Petro Yanovsky, Sergiy Lytvynenko, Larysa Lytvynenko, Oleksandr Vodchic // MATEC Web of Conferences [2nd International Scientific and Practical Conference «Energy-Optimal Technologies, Logistic and Safety on Transport» (EOT–2019), Lviv, Ukraine] – Volume 294. – September 19–20, 2019. – 6 p. (WEB OF SCIENCE)
 7. Yanovska V. Marketing Research as a Way to Increase Competitiveness of Railway Company and Forecasting of Demand for Transport / V. Yanovska, O. Pylypenko, V. Tvoronovych, A. Bozhok // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018). – Р. 583–587. (SCOPUS).
 8. Yanovska V. Principles of the Feedback Action in Local Elements of Rail Yard Interaction / P. Yanovsky, V. Yanovska, S. Lytvynenko, H. Nesterenko, L. Lytvynenko // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018). – Р. 196–200. (SCOPUS).
 9. Yanovska V. Ordering of social and economic priorities in system of the population transport service // Economic Annals-XXI. – 2013. – № 3–4.– С. 68–70 (SCOPUS)
 10. Яновська (Гудкова) В. П. Діагностика доцільності реального інвестування в умовах нестабільної економіки / В. П. Яновська (Гудкова), О. О. Кравченко, В. І. Творонович // Актуальні проблеми економіки. – № 1. – 2017. – C. 62–71. [EBSCOhost, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS (Норвегія)]
 11. Яновська (Гудкова) В. П. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств залізничного транспорту / В. П. Яновська (Гудкова), О. О. Кравченко, В. І. Творонович // Актуальні проблеми економіки. – № 2. – 2017. – C. 95–106 [EBSCOhost, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS (Норвегія)]
 12. Яновська (Гудкова) В. П. Методологія розробки збалансованої системи показників сталого розвитку підприємств міського пасажирського транспорту / В. П. Яновська (Гудкова), О. Р. Приймук // Збірник наукових праць «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». – Вип. 1 (12) – Х.: ХНАДУ, 2016. – С. 95–104. [Index Copernicus]
 13. Яновська (Гудкова) В. П. Інноваційно-інвестиційне відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту / В. П. Яновська (Гудкова), О. В. Ярмоліцька // Економічний форум. – 2016. – № 1. – 129–138. [Ulrich’s Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)]

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Яновська В. П. Компенсаційна політика підприємства та мотивація персоналу: проблеми та перспективи / В. Яновська, К. Кузьміна, І. Калашнік // Збірник наукових праці Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка та управління». – 2019. – Вип. 4. – С. 147–157.
 2. Яновська В. Франчайзинг як форма інвестування та інструмент розподілу бізнес-ризиків / В. Яновська, Д. Душко, В. Бабак // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління». – Вип. 46. – К.: ДУІТ, 2019. – С. 135–146.
 3. Яновська В. П. Сучасні стратегії розвитку залізничного транспорту України / В. П. Яновська, Н. В. Гарматюк // Збірник наукових праць ДУІТ. Сер.: Економіка і управління. – 2018. – Вип. 2(42). – С. 114–123.
 4. Яновська В. П. Підвищення ефективності бізнес-процесів в системі пасажирських залізничних перевезень / В. П. Яновська, О. С. Дідович // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Сер.: Економіка і управління. – 2017. – Вип. 40. – С. 114–123.
 5. Яновська В. П. Впровадження інформаційних технологій у системі управління підприємством з великою кількістю автоматизованих робочих місць / В. П. Яновська, А. М. Костік // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Сер.: Економіка і управління. – 2017. – Вип. 40. – С. 124–134.
 6. Яновська В. П. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства як основа обґрунтування управлінських рішень / В. П. Яновська, Н. Ю. Роєнко // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Сер.: Економіка і управління. – 2017. – Вип. 39. – С. 318–327.
 7. Яновська (Гудкова) В. П. Діагностика підприємства: від специфічних особливостей до загального змісту / В. П. Яновська (Гудкова) // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Сер.: Економіка і управління. – 2016. – Вип. 35. – С. 182–192.
 8. Яновська (Гудкова) В. П. Інноваційні напрями розвитку автоматизованих систем самообслуговування на підприємствах залізничного транспорту / О. В. Кендюхов, В. П. Гудкова, О. В. Кравчук // Економіка. Менеджмент. Бізнес: збірник наукових праць. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2015. – № 2 (12). – С. 129–134.

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Яновська В.П. Інвестиції в інновації: стимулювання розвитку в умовах невизначеності / В.П. Яновська, Д.В. Душко // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи» (Харків, 31 жовтня 2020 р.) – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу», 2020. – С. 107-108.
 2. Яновська В.П. Роль корпоративних університетів у розвитку компаній / В.П. Яновська, А.Р. Божок, І.О. Творонович // Моніторинг та аналіз в системі ефективного менеджменту на залізничному транспорті: реалії та перспективи: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конфер., (Запоріжжя, 25-27 вересня 2019 р.). – Київ: АТ УЗ, 2019. – С. 25-26.
 3. Яновська В.П. Цифрова трансформація економіки України: оцифрування та трансформації бізнес-моделей/ В.П. Яновська В.П., О.В. Левченко, В.І. Творонович, А.Р. Божок // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: тези доповідей за матеріалами п’ятнадцятої науково-практичної міжнародної конференції. Частина 2. (Харків, 6-8 червня 2019 р.). – Х: УкрДУЗТ, 2019. – С.67-69.
 4. Яновська В.П. Високошвидкісні магістралі – пріоритетний напрямок розвитку залізничного транспорту / В.П. Яновська В.П., О.В. Левченко, В.І. Творонович, А.Р. Божок, І.О. Творонович // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: тези доповідей за матеріалами п’ятнадцятої науково-практичної міжнародної конференції. Частина 1. (Харків, 6-8 червня 2019 р.). – Х: УкрДУЗТ, 2019. – С.107-109.
 5. Яновська В. П. Управління вартістю транспортного бізнесу в умовах корпоратизації / В. П. Яновська // Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Training. – Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2018. – P. 178–182.
 6. Яновська В.П. Особенности маркетингового подхода к организации пассажирских перевозок / В.П. Яновська, В. І. Творонович, І. О. Творонович // Актуальные вопросы и перспективы развития транспортного и строительного комплексов: материалы IV Междунар. Науч.-практ. конф.: в 2 ч. Ч. 2 / М-во трансп. И коммуникаций Респ. Беларусь, Бел. ж. д., Белорус. Гос. Ун-т трансп.; под общ. ред. Ю. И. Кулаженко. – Гомель: БелГУТ, 2018. – 315 с. – С. 308–309.
 7. Яновська В.П. Маркетингова орієнтація залізничних компаній як фактор створення надійної інфраструктури та розвитку туризму (стан пасажирських перевезень в Україні) / В.П. Яновська // Технології та інфраструктура транспорту: тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції (Харків, 14–16 травня 2018 р.). – Х: УкрДУЗТ, 2018. – С. 505–507.
 8. Яновська В.П. Маркетингові дослідження як спосіб підвищення конкурентоспроможності залізничних компаній та прогнозування попиту на перевезення / В.П. Яновська, О.В. Пилипенко, В.І. Творонович, А.Р. Божок // Технології та інфраструктура транспорту: тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції (Харків, 14-16 травня 2018 р.). – Х: УкрДУЗТ, 2018. – С. 507–509.
 9. Яновська В.П. Логістичне управління обслуговуванням вантажовласників на залізницях України / П. О. Яновський, В.П. Яновська, С. Л. Литвиненко, Г. І. Нестеренко, Л. Л. Литвененко // Технології та інфраструктура транспорту: тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції (Харків, 14-16 травня 2018 р.). – Х: УкрДУЗТ, 2018. – С. 550–552.

Методичні праці

Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Економіка залізничного транспорту: Навчальний посібник / [М. В. Макаренко, В. П. Яновська, В. І. Творонович, О. Р. Приймук та ін.]; кер. кол. авт. і наук. ред. В. П. Яновська. – 2-ге вид., перероб. – К.: ПрофКнига, 2019. – 364 с.
 2. Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник з дисципліни для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка і стратегія розвитку підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Пилипенко О. В., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 284 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 4 від 21 грудня 2016 року))
 3. Обґрунтування маркетингових рішень і оцінювання ризиків: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Творонович В. І., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 110 с.
 4. Пасажирські перевезення (економіка): Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» спеціалізації «Організація перевезень і управління на транспорті (на залізничному транспорті)» / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Познякова О. В., Приймук О. Р., Творонович В. І., Крищенко С. О., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 266 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 4 від 21 грудня 2016 року))
 5. Управління економічними ризиками: Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 275 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (Протокол № 4 від 21 грудня 2016 р.))
 6. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Пацьора О. В., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 153 с.
 7. Системний аналіз: Навчальний посібник / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Пилипенко О. В., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 158 c. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 5 від 14 березня 2015 року))
 8. Організаційне проектування підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Познякова О. В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 121 с.
 9. Економіка транспорту: Навчальний посібник / За заг. ред. М. В. Макаренко (Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Аджавенко М. М., Приймук О. Р., Андрієнко М. М.) – К.: ДЕТУТ, 2014. – 364 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-20283 від 23 грудня 2013 р.))
 10. Економічне прогнозування: Навчальний посібник / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Аджавенко М. М., Приймук О. Р., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2014 – 161 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 27 від 27 вересня 2012 року))
 11. Економіка вагонного господарства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Сич Є. М., Богомолова Н. І., Яновська (Гудкова) В. П., Кислий В. М. – К.: Логос, 2007. – 327 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 14/18.2-2859 від 15.12.2005 р.)

Методичні видання

 1. Економічне прогнозування: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 075 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання / В. П. Яновська, В. І. Творонович. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 84 с.
 2. Стратегія підприємства: Конспект лекцій для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / В. П. Яновська, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 205 с.
 3. Маркетингові комунікації: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 075 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» всіх форм навчання / Яновська В. П., Творонович В. І., Ярим-Агаєв О. М. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 82 с.
 4. Економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні моделі): Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Приймук О. Р. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 62 с.
 5. Економіка і фінанси підприємства: Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 273 «Залізничний транспорт, залізничні споруди та колійне господарство», всіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Ейтутіс Г. Д., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – 137 с.
 6. Економіка транспорту: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання з дисципліни «Економіка транспорту» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Устинович Н. В., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 126 с.
 7. Основи економіки транспорту: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Творонович В. І., Пацьора О. В., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 93 с.

Міжнародне стажування

International-level professional coach (Coaching UP international university, 20.04–14.10.2020 р., Certificate UP20101413).

Експерт з акредитації освітніх програм (Додаток до реєстру експертів для проведення акредитацій освітніх програм: Науково-педагогічні працівники, Затверджено на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 29.10.2019 р.)

Експерт з акредитації освітніх програм (онлайн тренінг, наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, Сертифікат виданий 06.10.2019 р.; офлайн тренінг в м. Київ 15–16.10.2019 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти (Інститут вищої освіти НАПН України, з 27.03.2019 р. по 01.04.2019 р., Сертифікат Серія ПК-21707620 № 151/19).

Інноваційні технології, форми, методи та засоби навчання з економіки та маркетингу (Київський національний університет ім. Т. Шевченка, стажування з 01.02.2019 р. по 01.03.2019 р., Сертифікат № 056/157, 13 березня, 2019).

Erickson Professional Coach. The Art & Science of Coaching. Modules I–IV (Ericson Coaching International, ACSTH International Couch Federation, Certificate ACSTH № ECIC-0128599, 24 February, 2019).

Система управління якістю та аудит (ISO 9001:2015) (Українська асоціація досконалості якості, з 10.12.2018 р. по 18.12.2018 р., Свідоцтво ТОВ «КПЯ «Системи»).

Innovative Education Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management by the specialty Management profile Business Administration (Baltic Research Institute of Transformation Economic Area, Certificate № C-20180754, 23 July, 2018).

Інформаційні технології створення навчально-методичних комплексів дисциплін на платформі Moodle (Державний економіко-технологічний університет транспорту, Свідоцтво № ДН 01 / 11, 25.12.2014 р.).

Uczestniczyla w projekcie Ukrainsko-Polskiej wspolpracy pomiedzy Wyzsza Skola Menedzerska (Warszawa, Polska) a Panstwowym Ekonomiczno-Technologicznym Uniwersytetem Transportu (Kijow, Ukraina) (Wyzsza Skola Menedzerska w Warszawa, Certyfikat № CE/13/2013, 12 Lipca, 2013).