1. Бізнес-планування;
 2. Бренд-менеджмент;
 3. Внутрішній економічний механізм підприємства;
 4. Економічна діагностика;
 5. Економіка праці і соціально-трудові відносини;
 6. Економічне управління підприємством;
 7. Економіка природокористування;
 8. Економіка і організація інноваційної діяльності;
 9. Економіка підприємства;
 10. Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства;
 11. Економіка транспорту;
 12. Економіко-математичні методи і моделі;
 13. Економічне прогнозування;
 14. Етика наукової діяльності;
 15. Інфраструктура товарного ринку;
 16. Інформаційні системи і технології на підприємстві;
 17. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією;
 18. Інтелектуальний бізнес;
 19. Індивідуальна наукова робота;
 20. Конкурентоспроможність підприємства;
 21. Маркетинг;
 22. Маркетингове ціноутворення;
 23. Маркетингова товарна політика;
 24. Маркетинг промислового підприємства;
 25. Маркетингові дослідження;
 26. Маркетинг на транспорті;
 27. Маркетингові комунікації;
 28. Методологія та організація наукових досліджень;
 29. Міжнародний маркетинг;
 30. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків;
 31. Організація зв’язків з громадськістю;
 32. Організаційне проектування підприємства;
 33. Організація виробництва;
 34. Основи наукових досліджень;
 35. Основи підприємництва;
 36. Основи економіки транспорту;
 37. Планування і контроль на підприємстві;
 38. Ціноутворення;
 39. Поведінка споживача;
 40. Потенціал і розвиток підприємства;
 41. Світові товарні ринки;
 42. Соціально-економічна безпека підприємства;
 43. Управління витратами;
 44. Управління економічними ризиками;