fut-qr-code

Шановні відвідувачі!

Колектив кафедри теоретичної та прикладної економіки вітає Вас на сторінках нашого сайту.

Кафедра теоретичної та прикладної економіки з травня 2016 року є правоприємницєю кафедри економічної теорії, яка була створена 1 липня 2003 року як окремий структурний підрозділ факультету Економіки транспорту.

Кафедра здійснює викладання блоку фундаментальних нормативних дисциплін – «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», які формують базовий категоріальний апарат та світогляд сучасного економіста. Крім того, на кафедрі викладаються дисципліни «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Національна економіка», «Інтелектуальна власність» та інші. Викладачі кафедри забезпечують викладання біля 20 нормативних і спеціальних курсів з економічних дисциплін на всіх факультетах універсітету.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють різноманітні форми та методи активізації навчально-пізнавальної й наукової роботи студентів, зокрема проблемні лекції, семінари-дискусії, модульно-рейтингову систему, що сприяє індивідуалізації та підвищенню ефективності самостійної роботи студентів. Колектив кафедри проводить значну роботу з забезпечення навчального процесу новітніми монографічними дослідженнями, навчальними посібниками та навчально-методичними рекомендаціями. За період 2003 – 2018 рр. було підготовлено та видано більше 50 таких видань.

Професорсько-викладацький склад кафедри успішно поєднує навчально-методичну роботу з науковою, яка є концептуальною основою її розвитку. Зусилля викладачів кафедри спрямовані на дослідження, які ведуться по наступним напрямкам: теоретичні засади економічної діяльності підприємств водного транспорту в сучасних ринкових умовах; формування механізмів антикризового менеджменту та адаптації підприємств транспортної галузі до ринкових умов; особливості міжнародних економічних відносин в транспортній галузі.

За темою наукової роботи «Формування механізмів антикризового менеджменту підприємств транспортної галузі» протягом 2013-2014 року був успішно виконаний проект прикладного дослідження за рахунок видатків державного бюджету.

Наукові надбання колективу кафедри, які систематично презентуються у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях, відображають найактуальніші питання сучасної економічної наки. За результатами наукових досліджень викладачів кафедри у 2009 – 2018 рр. було опубліковано понад 100 статей у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Викладачі приймають активну участь як у внутрішніх, так і в зовнішніх конференціях покращуючи свій науковий рівень. За період 2009 – 2018 рр. було опубліковано понад 140 тез доповідей.

В 2013 році на базі кафедри з нагоди її 10-річчя була проведена міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі» в якій прийняли участь 140 учасників з 8 країн, в тому числі 48 молодих вчених та 32 студенти. Матеріали конференції включають доробки представників 32 вищих навчальних закладів та установ, серед яких 9 іноземних.

Головним завданням кафедри є подальше всебічне покращення якості навчального процесу, широке залучення студентів до науково-дослідної роботи, виховання належних моральних якостей, сприяння всебічному розвитку особистості майбутніх фахівців.

На кафедрі працює науковий студентський гурток.

Сподіваємось, що представлена для доступу інформація стане Вам у нагоді!