Петренко О.І.

Посада – Завідувач кафедри

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

Основні дисципліни, що викладає:

 • Основи теорій систем і управління
 • Основи теорії транспортних процесів і систем
 • Проектування логістичних систем
 • Інноваційні технології в транспортних системах
 • Інноваційна логістика
 • Самоменеджмент та управління персоналом у логістичному бізнесі
 • Транспортні засоби
 • Управління проєктами
 • Комерційна діяльність на водному транспорті

Наукова діяльність

Навчальні посібники:

 1. Транспортні засоби: навчальний посібник / О.І. Петренко, О.І. Горбенко. К: СІК ГРУП Україна, 2018. 350 с (50%). ISBN 978-617-7457-61-8.
 2. Управління проектами: навчальний посібник / О.І. Петренко, О.І. Горбенко. К: СІК ГРУП Україна, 2019. 328 с (50%). ISBN 978-617-7449-11-8

Наукові статті:

 1. Основні проблеми впровадження логістичного аутсорсингу на вітчизняних підприємствах / О.І. Петренко, В.В. Суско // Водний транспорт: Зб. наук. праць. – Вип. 2. – К.: КДАВТ, 2016. – С. 115–123.
 2. Український досвід впровадження логістичної концепції виробництва JUST IN TIME / О.І. Петренко, О.Д. Андреєва // Водний транспорт: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (26). – К.: КДАВТ, 2017. – с. 83-87.
 3. Стан вітчизняного морського середовища: проблеми та можливі шляхи їх подолання / О.І. Петренко, Ю.В. Шматок // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне: НУВГП, 2017. – с. 63-72.
 4. Контрейлерні перевезення як інструмент розвитку інтегрованих транспортних систем / О.І. Петренко, О.І. Горбенко // Науково-практичний журнал «Економіка і держава», №5. – 2017. – с. 70-74.
 5. Проблеми розвитку мультимодальних перевезень в Україні та шляхи їх розв’язання / О.І. Петренко, Т. Дереповська // Електронний журнал «Ефективна економіка», №5. – 2017. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5582.
 6. Роль хинтерланда в деятельности морских портов // Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri №2, Baki, 2016, ст. 107 – 113.
 7. Управління складською діяльністю промислових підприємств на логістичних засадах / О.І. Петренко, Д. Сичков // Електронний журнал «Ефективна економіка», №6. – 2017. – Режим доступу: //http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5644.
 8. Оцінка стану та динаміка пасажирських перевезень морським транспортом в Україні та ЄС / О.І. Петренко // Збірник наукових праць державного університету інфраструктури та технологій: Серія: «Економіка і управління». Вип. 46. К.: ДУІТ, 2019. 164 с. С. 5-19.
 9. Морські контейнерні перевезення: світові тенденції / О.І. Петренко // Бізнес-інформ. Вип. 12. 2019. С. 177-184 с. URL: // https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-12_0-pages-177_184.pdf [фахове видання].
 10. Підходи до визначення сутності контрейлерних перевезень / О.І. Петренко // Збірник наукових праць державного університету інфраструктури та технологій: Серія: «Економіка і управління». Вип. 47. К.: ДУІТ, 2020. С. 6-14.
 11. Сучасний стан та перспективи розвитку морських вантажних перевезень в Україні / О.І. Петренко // Review of transport economics and management. Дніпро: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, 2020. Вип. 3 (19). С. 105-115.
 12. Стан, проблеми та перспективи контейнерного суднобудування у світі / О.І. Петренко // Збірник наукових праць національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова: «Економіка і управління». №3. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 3-9.

Участь у конференціях за профілем кафедри за останні 5 років (всього 15 конференцій), у тому числі:

 1. VIII-а Міжнародна науково-практична конференція «Транспорт і логістика: проблеми та рішення», Одеса, 23-25 травня 2018 р.
 2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Логістика майбутнього: ефективні рішення для торгівлі», Київ, 13 березня 2019 року.
 3. ІХ-а Міжнародна науково-практична конференція «Транспорт і логістика: проблеми та рішення», Одеса, 22-24 травня 2019 р.
 4. VII-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Транспортний комплекс України: умови ефективного розвитку», Одеса, 02-03 травня 2019 р.
 5. Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту», Ізмаїл, 12-14 грудня 2019 р.
 6. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення», Тернопіль, 13 вересня 2019 р.
 7. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Транспортні технології та безпека дорожнього руху», Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р.

Участь у міжнародних форумах, семінарах та круглих столах:

 1. Ukrainian Logistics Business Forum, Київ (23 листопада 2018 року).
 2. Річковий форум 2019, Київ (6 березня 2019 року).
 3. Freight Forwarders Forum, Одеса (28-29 травня 2019 року).
 4. Ukrainian Ports Forum 2019, Одеса (30-31 травня 2019 року).
 5. Ukrainian Logistics Business Forum «Rail Cargo Spring 2019. Створюючи простір довіри», Київ (22 травня 2019 року).
 6. Круглий стіл «Розвиток портової галузі» м. Одеса (31 травня 2019 року).
 7. Інновації в залізничних вантажних перевезеннях. Rail Insaider (10 жовтня 2019 року).
 8. Всеукраїнський семінар «Організація процесу закупівлі і планування запасів» (4-5 вересня 2019 року).

Авторські свідоцтва:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальний посібник «Транспортні засоби» від 12.12.2018 р. № 83587 (автори – Горбенко О.І., Петренко О.І.) (50%).
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальний посібник «Управління проектами» від 24.06.2020 р. № 98313 (автори – Горбенко О.І., Петренко О.І.) (50%).

Участь у професійних об’єднаннях:
Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація логістики».
Член-кореспондент Транспортної Академії України.

Контактна інформація:
адреса: м. Київ, вул. Огієнко, 19, 7 поверх, 701а аудиторія
телефони: роб. 044-591-51-65, моб. +38093-343-90-70
e-mail: olga.petrenko.bltt.duit@gmail.com