Будник В.А.

Посада – професор кафедри

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – професор

Основні дисципліни, що викладає:

 • Державно-приватне партнерство в інфраструктурній сфері
 • Логістичний практикум
 • Управління ризиками в логістичних системах
 • Організація та технологія міжнародних перевезень


 

Наукова діяльність

Навчальні посібники:

 1. Державно-приватне партнерство на водному транспорті: Навчальний посібник / В.А. Будник. К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. 154 с.

Монографії:

 1. Формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів на засадах державно-приватного партнерства. /Наукова монографія. Боняр С.М., Будник В.А., Карпенко О.О., Корнійко Я.Р.Київ. ІПРЕЕД НАН України, 2015 – 160 с.
 2. Планування, оцінка і контроль запасів на суднах водного транспорту. / Будник В.А., Пильнов Д.О., Пильнова В.П. – К.: КДАВТ, Центр учбової літератури, 2015. – 175 с.
 3. Механізм державно-приватного партнерства на транспорті/ С.М.Боняр, В.А.Будник, О.О.Карпенко, К.В. Лерніченко. Монографія. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 158 с.
 4. Introduction in ukrainian educational process programs for training in publicprivate partnership, in: A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / V.A. Budnyk, Ya.R. Korniyko // Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. P. 346-352.

Наукові статті:

 1. Оцінка ефективності функціонування підприємств міського водного транспорту на засадах державно-приватного партнерства / В.А. Будник, К.В. Лерніченко // Бізнес-інформ. 2015. №12. С. 157-163.
 2. Узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства на основі концепцій вартості / В.А. Будник // Економічний часопис-ХХІ. 2015. №1-2(2). С. 47-50. (Scopus)
 3. Clustering Of The Enterprises Of Maritime Complex Of Ukraine On The Basis Of Private-Public Partnership / Oksana O. Karpenko, Victoriya A. Budnyk // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. №3(189). К.: 2017. С.105-115.
 4. Оценка эффективности проектов государственно-частного партнерства / В.А. Будник // Proceedings of Azerbaijan State Marine Academy. Baku, 2017. №1. С. 23-31.
 5. Вибір форм та моделей упровадження проектів державно-приватного партнерства на транспорті / В.А. Будник // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління». Вип. 42 (2). К. : ДУІТ, 2018. С. 5-16.
 6. Urban passenger water transport: operating within public-privatepartnership (international research andcase study) / V. Budnyk, K. Lernichenko // Economic annals-XXI. № 7-8. 2019. P. 84-95. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V178-07. (Scopus, Web of Science).
 7. Public Private Partnership Project Management: Benefits For The State And Business / V. Budnyk, V. Filippova , H. Mykhailiv, L. Hryniv, О. Los // International Journal of Management (IJM). Volume 11, Issue 3. March 2020. P.602–611. (Scopus).
 8. The Impact Of Globalization On The Financial Sustainability And Logistics Infrastructure Of Transition Economies / V. Budnyk, О. Tarasenko, М. Derhaliuk, N. Blaga, Е. Derkach // International Journal of Management (IJM). Volume 11, Issue 4. April 2020. P. 595-604. (Scopus).
 9. Expediency of modification of city transport system by implementation of passenger water transport / V. Budnyk, K. Lernichenko, Y. Korniiko, N. Valiavska // Technology Audit And Production Reserves. Vol. 5.No 4(49). 2019. С. 26-31. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.180853.
 10. Вибір форм та моделей упровадження проектів державно-приватного партнерства на транспорті / В.А. Будник // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». Вип. 42 (2). 2018. С. 5-16.
 11. Сlustering of the enterprises of maritime complex of Ukraine on the basis of private-public partnership / V. Budnyk, О. Karpenko // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. №3(189). К. 2017. С. 105-115.

Авторські свідоцтва:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію «Формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів на засадах державно-приватного партнерства» від 06.08.2015 р. № 61037 (автори – Боняр С.М., Будник В.А., Карпенко О.О., Корнійко Я.Р.) (25%).
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію «Механізм державно-приватного партнерства на транспорті» від 22.02.2017 р. № 70630 (автори – Боняр С. М., Будник В. А., Карпенко О. О., Лерніченко К. В.) (25%).
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Узгодження умов угоди ДПП 1.0» від 14.04.2017 р. № 71401 (автори – Лерніченко К. В., Будник В. А.) (50%).

Міжнародне стажування:

 1. Міжнародне стажування у Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opolu (Вища Школа Управління і Адміністрації, м. Ополе, Польща). Сертифікат №059 (1 червня – 31 серпня 2019 року).

Контактна інформація:
адреса: м. Київ, вул. Огієнко, 19, 7 поверх, 705 аудиторія
телефон: роб. 044-591-51-65
e-mail: victoria92929292@gmail.com