Боняр С.М.

Посада – професор кафедри

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – професор

Основні дисципліни, що викладає:

 • Маркетинг

Наукова діяльність

Навчальні посібники:

 1. Економіка підприємств водного транспорту: Навчальний посібник/ В.Г.Коба, С.М. Боняр,  О.Є.Бабина, О.О. Карпенко та інші //– К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016.
 2. Сучасні концепції трансферу знань. Навчальний посібник/ В.В. Панін, О.В. Садовой, А.В. Горбань, О.О. Карпенко та інші //К.: Міленіум, 2016. – 262 с.

Монографії:

 1. Формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів на засадах державно-приватного партнерства: Монографія / С.М.Боняр, В.А. Будник, О.О. Карпенко, Я.Р. Корнійко. – Київ: ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”, 2015. – 152 с. 
 2. Механізм державно-приватного партнерства на транспорті / С.М.Боняр, В.А. Будник, О.О.Карпенко, К.В. Лерніченко. Монографія. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 158 с.
 3. Проблеми становлення та перспективи розвитку публічного адміністрування в Україні / Т.Б. Семенчук, С.М. Боняр, О.О. Карпенко // Імперативи розвитку підприємництва в контексті інноваційної економіки: колективна монографія // За заг. ред. К.А. Андрющенко, М.П. Сагайдака. К.: ДУІТ, 2019. С. 158-172.

Наукові статті:

 1. Зацікавленість підприємств у підвищенні конкурентоспроможності внутрішніх водних шляхів України / Н.О. Валявська, С.М. Боняр // Водний транспорт: зб. наук. праць. К.: КДАВТ, 2015. Вип. 2(23). С. 97–103.
 2. Impediments to the development of Ukrainianin land waterways / N.O. Valiavska, S.M. Bonyar, Ya.R. Korniiko // Актуальні проблеми економіки. Науковий журнал. №3. К.: 2016. С. 246–252. (Scopus).
 3. Economic essence of category «competitiveness» and «competition» / N.O. Valiavska, S.M. Bonyar // Prospects of economic development in the global crisis: Collection of scientific articles. Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2015. P. 99–104.
 4. Ship agent and shipping community interactions according to international and ukrainian rules and traditions / S.M. Bonyar // Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління», 2019. Вип. 43-44. С. 7-12.
 5. Influence of cost drivers on value-oriented management of investment activity of companies /Andriushchenko, K., Boniar, S., Tepliuk, M., Ushenko, N., Liezina, A. / /Investment Management and Financial Innovations. 2019. 16(3). P. 353-364. (Scopus).
 6. Influence of network organizational structures on innovation activity of industrial enterprises / Оksana Karpenko, Olena Palyvoda, Olena Bondarenko, Svitlana Bonyar, Andrea Bikfalvi // Problems and Perspectives in Management, Volume 16, 2018, Issue #3, pp. 174-188. (Scopus).
 7. Знаннєвий потенціал як чинник формування конкурентоздатності транспортного підприємства / C.М. Боняр, О.Є. Бабина, О.О. Карпенко // Бізнес Інформ, 2018. №1 (480). С. 326–332.
 8. Систематизація факторів впливу на інноваційний розвиток підприємства в сучасних економічних умовах / О.М. Аляб’єва, С.М. Боняр // Проблеми економіки, 2019. №3 (41). С. 77-83.

Авторські свідоцтва:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію «Формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів на засадах державно-приватного партнерства» від 06.08.2015 р. № 61037 (автори – Боняр С.М., Будник В.А., Карпенко О.О., Корнійко Я.Р.) (25%).
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію «Механізм державно-приватного партнерства на транспорті» від 22.02.2017 №70630 (автори – Боняр С.М., Будник В.А., Карпенко О.О., Лерніченко К.В.) (25%).
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальний посібник «Економіка підприємств водного транспорту» від 22.02.2017 №70631 (автори – Коба В.Г., Карпенко О.О., Бабина О.Є., Боняр С.М. та інші).

Участь у професійних об’єднаннях:
Дійсний член Транспортної Академії України.
Експерт з якості.

Контактна інформація:
адреса: м. Київ, вул. Огієнко, 19, 7 поверх, 705 аудиторія
телефон: роб. 044-591-51-65
e-mail: sveta_bonyar@ukr.net