fut-qr-code

 

Сфера наукових інтересів викладачів кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій представлена такими напрямками: формування та розвиток логістичного потенціалу транспортного комплексу України; інноваційний розвиток ринку логістичних послуг на водному транспорті; запровадження державно-приватного партнерства в транспортній галузі; розробка маркетингових програм та поточних планів маркетингової діяльності підприємств транспорту.

Колективом кафедри в 2015-2016 роках виконувався науковий проект прикладного дослідження за рахунок видатків державного бюджету «Формування механізму державно-приватного партнерства на транспорті». За результатами розробок за науковим проектом опубліковані 2 монографії: «Формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів на засадах державно-приватного партнерства» та «Механізм державно-приватного партнерства на транспорті», а також навчальний посібник «Державно-приватне партнерство на водному транспорті».

З 2016 року наукова робота кафедри ведеться також в рамках наукової теми «Стратегія розвитку логістичного потенціалу залізничного транспортуза наступними напрямками:

  1. Теоретико-практичні основи управління логістичним потенціалом залізничного підприємства в транспортній системі України.
  2. Організаційно-економічний механізм управління логістичним потенціалом підприємств залізничного транспорту.
  3. Розробка рекомендацій щодо формування та реалізації Стратегії розвитку логістичного потенціалу залізничного транспорту в транспортній системі України.

У 2016-2017 роках викладачі кафедри беруть участь у виконанні науково-дослідної теми «Розробка методичного забезпечення формування та оцінки соціальної й економічної ефективності функціонування транспортно-логістичних кластерів».

Результати наукових розробок викладачів кафедри також знайшли відображення в опублікованих  монографіях «Мультимодальний транспортно-логістичний центр як фактор розвитку портової галузі України» та «Логістична стратегія розвитку річкових портів України».

У 2013-2017 р.р. опубліковано понад 80 статей у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях, у  т.ч. 4 статті – журналах, що входять до Scopus. Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних та вітчизняних науково-практичних та науково-методичних конференцій. Щорічно кафедрою проводиться засідання  секції вузівської науково-практичної конференції.

Викладачі кафедри активно співпрацюють із провідними логістичними операторами України. Кафедрою щорічно організовуються круглі столи, присвячені логістичним подіям, та екскурсії на підприємства логістичної сфери.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Бізнес-логістика та транспортні технології», члени якого беруть активну участь в студентських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. У 2017 році наші студенти стали переможцями Всеукраїнської олімпіади з «Інтегрованих транспортних систем», призерами Всеукраїнської олімпіади з «Логістики», переможцями конкурсу студентських робіт «Логістика Євробачення».

За минулих п’ять років викладачами кафедри було захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Кадровий потенціал кафедри спроможний забезпечити високу якість фундаментальної та професійної підготовки фахівців профільних спеціальностей.