fut-qr-code
 1. Вантажні перевезення
 2. Вантажознавство
 3. Взаємодія видів транспорту
 4. Групова динаміка і комунікації
 5. Державно-приватне партнерство
 6. Загальний курс транспорту
 7. Інтегровані транспортні системи
 8. Інформаційні системи в логістиці
 9. Інформаційні системи і технології на транспорті
 10. Історія розвитку транспорту
 11. Комерційна діяльність на транспорті
 12. Логістика
 13. Логістична інфраструктура
 14. Логістичне обслуговування
 15. Логістичний менеджмент
 16. Логістичний практикум
 17. Маркетинг
 18. Маркетинг та логістика на водному транспорті
 19. Методологія і організація наукових досліджень
 20. Митна логістика
 21. Митно-транспортні операції
 22. Міжнародні перевезення
 23. Оптимізація логістичних процесів на транспорті
 24. Організація виробництва на підприємствах транспорту
 25. Організація роботи флоту і портів
 26. Організація та технологія міжнародних перевезень
 27. Основи теорії транспортних процесів і систем
 28. Основи теорій систем і управління
 29. Пасажирські перевезення
 30. Проектування логістичних систем
 31. Тарифи та збори на транспорті
 32. Транспортна політика України в умовах євроінтеграції
 33. Транспортні засоби
 34. Транспортно-експедиторська діяльність
 35. Транспортно-складська логістика
 36. Управління ланцюгами постачань
 37. Управління проектами
 38. Управління ризиками в логістичних системах
 39. Управління якістю в логістичних системах
 40. Фінансові потоки в логістичних системах
 41. Функціональна логістика
 42. Ціноутворення в логістичних системах