fut-qr-code

Привітальне слово в.о. завідувача кафедри

бізнес-логістики та транспортних технологій

Державного університету інфраструктури та технологій

 

Кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій була створена у 1998 році.  Весь цей час кафедра здійснювала успішну освітню та наукову діяльність, пройшла довгий шлях професійного зростання.

За період існування кафедри її штатними викладачами захищено 2 докторські та 9 кандидатських дисертацій.

Сьогодні на кафедрі працюють: 3 доктори наук, професори; 13 кандидатів наук, доцентів; 2 старші викладачі.

Кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій є випусковою за напрямами підготовки та спеціальностями: «Транспортні технології», «Маркетинг», «Менеджмент» (спеціалізації «Транспортна логістика» та «Бізнес-логістика»).

Зусилля викладачів кафедри спрямовані на те, щоб максимально використати науковий потенціал та інноваційні можливості в освітній діяльності щодо підготовки кваліфікованих фахівців для підприємств транспортної галузі різних форм власності.

Рівень викладання дисциплін викладачами кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій надає можливість студентам здобути сучасні знання в галузі логістики, транспортних технологій, маркетингу та бути конкурентоспроможними на ринку праці України та інших держав світу. Наші студенти є учасниками та переможцями Всеукраїнських олімпіад з  логістики, інтегрованих транспортних систем, конкурсів наукових студентських проектів.

Колектив кафедри веде активну та плідну наукову роботу. Спільними зусиллями науковців кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій а також інших кафедр факультету управління і технологій  реалізована значна кількість наукових проектів, що виконувалися згідно з державними замовленнями Міністерства освіти і науки України. Лише за останні п’ять років було реалізовано наукові проекти за такими перспективними напрямами, як: антикризове управління підприємствами, тарифоутворення на перевезення вантажів, оптимізація логістичних ланцюгів доставки вантажів за участю водного транспорту, формування альтернативних механізмів фінансування екологічної діяльності, державно-приватне партнерство в транспортній галузі, формування транспортно-логістичних кластерів, мультимодальні транспортно-логістичні центри тощо.

Попит на спеціалістів транспортної галузі в Україні постійно зростає. Наші випускники успішно працюють на керівних посадах підприємств різних видів діяльності та органах державного управління. Результати сучасних аналітичних досліджень свідчать, що в розвинених країнах транспорт вважається найперспективнішою галуззю для розвитку економіки.

Ласкаво просимо до студентського колективу ДУІТ!

 

З повагою, Бабина Олена Євгенівна