fut-qr-code

Факультет управління і технологій веде свою історію з червня 1996 року, коли для організації підготовки фахівців за економічними та юридичними спеціальностями був створений факультет економіки і права. Підготовку студентів денної форми навчання за спеціальністю «Економіка та управління на водному транспорті» було розпочато в 1993 році.

Факультет управління і технологій здійснює підготовку бакалаврів за напрямами «Менеджмент», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  «Маркетинг», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Транспортні технології», «Програмна інженерія», «Комп’ютерні науки».

На факультеті управління і технологій акредитовано підготовку за спеціальностями «Менеджмент», «Публічне управління і адміністрування», «Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Транспортні технології» та «Маркетинг». Також здійснюється підготовка абітурієнтів за наступними освітні програмами «Транспортний менеджмент», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Бізнес-адміністрування», «Бізнес-логістика», «Транспортна логістика», «Управління фінансовою діяльністю в галузі», «Управління фінансовою безпекою», «Економіка і стратегія розвитку підприємства», «Облік, контроль і оподаткування», «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Маркетинг», «Підприємництво» та «Публічне управління і адміністрування».

Підготовка студентів денної та заочної форм навчання за всіма спеціальностями ведеться в м. Києві.

Перший випуск фахівців за денною формою навчання спеціальності «Менеджмент організацій» на факультеті економіки транспорту відбувся у 1998 році. Перший випуск магістрів – у 2002 році.

За спеціальністю «Облік і аудит» перший випуск магістрів відбувся у 2006 році, за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» – у 2008 році.

На факультеті управління і технологій ведеться підготовка аспірантів за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи», які  успішно захищають кандидатські дисертації на здобуття науково ступеня кандидата наук.

Факультет пишається своїми випускниками. Фахівці з менеджменту організацій, обліку і аудиту, програмного забезпечення систем працюють в органах державного управління, на підприємствах різних форм власності, закладах освіти керівниками різних рівнів, менеджерами, фінансистами, бухгалтерами, науковцями, викладачами.