fut-qr-code

 

Галузь знань

Напрям підготовки

(ОКР «Бакалавр»)

Спеціальність

(ОКР «Спеціаліст»)

Спеціальність

(ОКР «Магістр»)

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

6.050103 Програмна інженерія 7.05010301 Програмне забезпечення систем 8.05010301 Програмне забезпечення систем
6.050101 Комп’ютерні науки    

 

Галузь знань

Напрям підготовки

(ОКР «Бакалавр»)

Спеціальність

(ОКР «Спеціаліст»)

Спеціальність

(ОКР «Магістр»)

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101 Транспортні технології

 

 

 

Галузь знань

Напрям підготовки

(ОКР «Бакалавр»)

Спеціальність

(ОКР «Спеціаліст»)

Спеціальність

(ОКР «Магістр»)

0305

Менеджмент і адміністрування

6.030601 Менеджмент 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (ТМ) 8.03060101  Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 
7.03060101  Менеджмент організацій і адміністрування (МТБ)
7.03060107 Логістика

 

Галузь знань

Напрям підготовки

(ОКР «Бакалавр»)

Спеціальність

(ОКР «Спеціаліст»)

Спеціальність

(ОКР «Магістр»)

0305

Економіка та підприємництво

6.030509 Облік і аудит 7.03050901 Облік і аудит 8.03050901 Облік і аудит
6.030507 Маркетинг    
6.030504 Економіка підприємства