fut-qr-code

Графік навчального процесу (2018-2019) денна

Графік навчального процесу (2018-2019) заочна

Галузь знань

ОКР «Бакалавр»

Спеціальність
(Напрям підготовки)

ОКР «Магістр»

Спеціальність

12 Інформаційні технології

(0501 Інформатика та обчислювальна техніка)

121 Інженерія програмного забезпечення
(6.050103 Програмна інженерія)
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
(6.050101 Комп’ютерні науки)

 

Галузь знань

ОКР «Бакалавр»

Спеціальність
(Напрям підготовки)

27 «Транспорт»

(0701 Транспорт і транспортна інфраструктура)

275 Транспортні технології
/морський та річковий транспорт/
(6.070101 Транспортні технології)

 

Галузь знань

ОКР «Бакалавр»

Спеціальність
(Напрям підготовки)

ОКР «Магістр»

Спеціальність

05 «Соціальні та поведінкові науки»

(0305 «Економіка та підприємництво»)

051 «Економіка»
(6.030504 «Економіка підприємства»)
051 «Економіка»

 

Галузь знань

ОКР «Бакалавр»

Спеціальність
(Напрям підготовки)

ОКР «Магістр»

Спеціальність

07 «Управління та адміністрування»

0305 «Економіка і підприємництво» та 0306 «Менеджмент організацій і адміністрування»

071 «Облік і оподаткування» (6.030509 «Облік і аудит») 071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
(6.030508 «Фінанси і кредит»)
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 «Менеджмент»
(6.030601 «Менеджмент»)
073 «Менеджмент»
075 «Маркетинг»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
(6.030504 «Економіка підприємства»)

 

Для участі в сесії необхідно:

1. Виклик заочного відділення ФУТ ДУІТ
2. Довідка з місця роботи (1 раз за учб. рік)
3. Контрольні роботи для захисту перед заліком чи екзаменом (подаються за 1-2 тижні до початку сесії).
4.  Про неучасть в сесії необхідно повідомити методиста.

Наша адреса: 03049, вул. Івана Огієнка, 19 (кімн. 804)

Телефони: 591-51-76, 591-51-66